13 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiMože li se poselamiti odsutna osoba preko druge osobe

Može li se poselamiti odsutna osoba preko druge osobe

Pitanje:

Može li se poselamiti odsutna osoba preko druge osobe?

Odgovor:

Nema smetnje u tome da se odsutna osoba poselami preko druge osobe ili mahsuz poslati nekoga da poselami dotičnog muslimana ili muslimanku. Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, rekao je Aiši, radijallahu anha: “Džibril ti šalje selam.” (Buharija i Tirmizi, 7/438/2693.) Komentirajući ovaj hadis, imam Nevevi veli: “U hadisu je dokaz da je slanje selama legitimno, i da je zadužena osoba dužna prenijeti taj emanet.” (Vidjeti: Fethul-Bari, 11/38.) Imam Hejsemi naslovio je poglavlje: Slanje selama. (Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 8/40.)

Jedan je čovjek poselamio Poslanika, sallallahu alehi ve sellem, preko svoga sina pa mu je odgovorio: “Neka je selam tebi i tvome ocu.” (Ebu Davud, 3/131/2934, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihus-sunen, 3/284.) Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE