13 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaLjubljenje Mushafa i hljeba

Ljubljenje Mushafa i hljeba

Pitanje:

Stariji ljudi u mome mjestu ljube Kur’an i hljeb. Ima li to kakve veze s islamom?

Odgovor:

Svevišnji Allah objavio je Kur’an da se prema njemu radi i da bude jedini ustav prema kojem se sudi. Muslimani su zapostavili pravu ulogu Kur’ana, pa tu prazninu nastoje nadomjestiti na nepropisan način. Ljubljenje Mushafa nije bilo poznato za vrijeme prvih generacija iako je njihov kontakt s Allahovom Knjigom kudikamo bio veći nego naš. Imam Ahmed i šejhul-islam Ibn Tejmijje govorili su da im nisu poznata predanja od ispravnih prethodnika o tom pitanju. (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 23/40.)

Neko će se pozvati na to da je poznati tabiin Ikrime ljubio Mushaf. Ovo predanje, koliko znam, nije zabilježeno u hadiskim djelima, makar i da jeste, postupci tabiina nisu argument u šerijatu. Ikrime je stavljao Mushaf na lice i govorio: “Knjiga mog Gospodara, Knjiga mog Gospodara!” (Abdullah b. Ahmed, u djelu Es-Sunna, 1/140, i Darimi, 2/326, sa ispravnim lancem prenosilaca.) Neki učenjaci smatrali su ljubljenje Mushafa pokuđenim djelom, a neki drugi to su, opet, dopuštali. (Vidjeti: El-Fevakihud-devani, 1/356, i Fethul-Bari, 3/475.) Kada je riječ o ljubljenju hljeba, to je novotarija. Da je ovaj postupak bio legitiman, prakticirao bi ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i odabrane generacije. Omer b. Hattab poljubio je Crni kamen rekavši: “Znam da si ti kamen, ne koristiš niti štetiš, i da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da te ljubi, ne bih te nikad poljubio.” (Buharija i Muslim.)

Ako nije legitimno ljubiti Crni kamen, jedan od džennetskih bisera, kako stoji u vjerodostojnom hadisu, onda nije legitimno ni ljubljenje hljeba. Kada je riječ o ljubljenju hljeba, imam Behuti zapisao je: “Nije legitimno ljubiti hljeb ni bilo koju drugu nekretninu, osim one čije je ljubljenje ozakonio šerijat, kao ljubljenje Crnog kamena.” (Vidjeti: Keššaful-kina, 5/181.) Doduše, preneseno je nekoliko hadisa koji govore o vrijednosti hljeba, ali su slabi. (Vidjeti: Es-Silsiletud-daifa, 6/417-418.) Kada je riječ o tome, najispravnije predanje jesu Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Lijepo se ophodite prema hljebu.” (Hakim i Bejheki, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihul-džamia, 1/265.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE