22 C
Sarajevo
PočetnaNamazNagrada žene za namaz u džematu?

Nagrada žene za namaz u džematu?

Pitanje:

Esselamu Alejkum. Ko klanja jaciju u dzematu kao da je klanjao pola noci, a ko klanja sabah u dzematu kao da je klanjao cijelu noc. (hadis) Ima ženski i muški džemat. Da li se nagrade u ovom slučaju i slučajevima koji se iznose u sličnim hadisima za klanjanje u džematu odnose na ženu koja klanja u džamiji, jedina od žena. Nažalost, u mjestu gdje ja živim, ima dosta džamija, ali uvijek kada odem na namaz, ima puno muškaraca, formiraju safove, a ja budem jedina od žena da dođe na namaz ili nekad, rijetko dođe još neka žena. Znači, da li ja imam istu nagradu što klanjam sama tj. da li se ovaj ‘džemat’ u hadisu odnosi na žene i muškarce zajedno kao jedan džemat? Allah vas nagradio.

Odgovor:

Obavljanje namaza u džematu je jedan od najpritvrđenijih sunneta, i ono je jedno od najvrijednijih odlika islama, i jedno je od naboljih djela kojim se čovjek može približavati Allahu dž.š..

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Namaz obavljen u džematu je vrijedniji za 27 puta od namaza obavljenog zasebno!“ (Muttefekun ‘alejh)

Sada ćemo spomenuti i par hadisa vezanih za status obavljanja namaza u džematu od strane žena:

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ako nekome od vas žena zatraži dozvolu za odlazak u džamiju – nemoj da je sprečava od toga!“ (Muttefekun ‘alejh)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemoj da klanja s nama jaciju-namaz žena koja se namirisala!“ (Muslim, br.444.)

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemojte sprečavati žene od odlaska u džamije, ali, kuće njihove su im bolje!“ (Sunen Ebu Davud, br.567.)

Ummu Selemeh r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Najbolje džamije za žene su sobe njihovih kuća!“ (Ahmed, br.26584., Ibnu Huzejme, br.1683.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Žena je cijela ‘avret (stidna, izazovna), i kada izađe iz svoje kuće – šejtan je zaokupira!“ (Tirmizi, br.1173.): dok u drugoj predaji stoji: „a Allahovom dž.š., licu, će biti najbliža onda kada je u svojoj kući!“ (Sahih Ibnu Huzejme, br.1685.)

Abdullah b. Mes'ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Žene su ‘avret! Žena će izići iz svoje kuće i to s početka neće biti strašno, ali, šejtan je polako obuzima govoreći joj: „Pored kojeg god muškarca da prođeš ima da ga zavedeš tj. da mu se svidiš!“ Žena će oblačiti svoje haljine, pa će joj se reći: Kuda? Odgovoriće: Idem obići bolesnika, ili idem klanjati dženazu, ili idem klanjati u džamiji – a najbolje će robovati i ‘ibadetiti svome Gospodaru u svojoj kući!“ (Šu'abul-Iman, br.7819.; el-Mu'udžem el-Kebir, br.8914.; )

Abdullah b. Suvejd el-Ensari prenosi od svoje tetke Ummu Humejd, žene Ebu Humejd el-Sa'idija, da je došla Poslaniku s.a.w.s., rekavši mu: O Allahov Poslaniče, ja volim klanjati namaz za tobom – našto joj on reče: „Znam da voliš klanjati namaz za mnom, ali, namaz kojeg ćeš klanjati tamo gdje spavaš ti je vrijedniji od namaza kojeg ćeš klanjati na drugom mjestu u sobi, i namaz obavljen u sobi ti je vredniji od namaza kojeg bi obavila negdje drugo u kući, i namaz obavljen u svojoj kući ti je vredniji od namaza kojeg bi obavila u lokalnoj džamiji, i namaz u lokalnoj džamiji ti je vrijedniji od namaza obavljenog u mojoj džamiji!“ Reče: Naredila je da joj se napravi mesdžid na kraju svoje kuće, kojeg je zastrla, i u njemu je klanjala sve dok nije umrla! (Ahmed, br.27135., Ibnu Huzejmeh, br.1689., Ibnu Hibban, br.2217.. Šejh Albani rhm., ocjenjuje ovaj hadis: hasen ligajrihi. Pogledaj: Sahihul-Tergib vel-Terhib)

Poznato je to da je namaz u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji vredniji za hiljadu puta od namaza obavljenog na drugom mjestu, ali prethodna predaja nas upućuje na to da je ipak obavljanje namaza u džematu specifičnije za muškarce u odnosu na žene, i da je za žene vrednije da klanjaju kod svojih kuća, a i ako odu namaz obaviti u džamiji za imamom – što im je dozvoljeno – imaju nagradu namaza obavljenog u džematu, a Allah dž.š., najbolje zna.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE