16 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaKoja su to dva uvjeta da bi djelo bilo primljeno kod Allaha,...

Koja su to dva uvjeta da bi djelo bilo primljeno kod Allaha, dž. š.?

Pitanje:

Da bi djelo bilo primljeno kod Allaha, dž. š., za to postoje dva uvjeta. Koja su to dva uvjeta? Navedi dokaz za to.

Odgovor:

Da bi djelo bilo primljeno kod Allaha, dž. š., uslovi su sljedeći:

1- Da djelo bude učinjeno iskreno u ime Allaha, dž. š. Dokaz za to je hadisi-kudsija u kojem je Allah, dž. š., rekao: „Ja sam najmanje potreban da Mi se pripisuje neko ravnim. Pa ko bude učinio ikakvo djelo, i u njemu Mi, bilo koga, bude smatrao ravnim (tj. učini ga radi Mene i radi još nekoga drugoga), Ja ću odbaciti i njega i taj njegov širk (to što Mi je nekoga ravnim smatrao).“

2- Da to djelo bude u skladu sa praksom i sunnetom Allahovoga, Poslanika, s. a. v. s., a dokaz za to je hadis u kojem Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: „Ko bude uradio kakvo djelo koje nije u skladu sa islamom (tj. sa praksom Allahovoga Poslanika, s. a. v. s.), ono je ništavno (odbačeno).“
Ibn Kajjim, r. a., je u Nunijji rekao:
Nikakvo djelo kod Njega neće propasti (neće biti izgubljeno),
Ako bude učinjeno iskreno i ispravno (u skladu sa sunnetom).

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE