20 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaKako će žena potirati po glavi prilikom uzimanja abdesta?

Kako će žena potirati po glavi prilikom uzimanja abdesta?

Pitanje:

Kako žena da potire po glavi prilikom uzimanja abdesta?

Odgovor:

Uvažena sestro u vjeri, treba znati da je potiranje glave prilikom uzimanja abdesta stroga obaveza (rukn), po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. U sunnetu Allahovog Poslanika nalazimo opis potiranja po glavi prilikom uzimanja abdesta. Od sunneta je da se prilikom potiranja glave mokre ruke stave na vrh čela (početak kose) tako da palčevi obje ruke budu na sljepoočnicama, te da se tako lagano potare sva glava sve dok se ne stigne do potiljka, a potom da se ruke vrate (potirući kosu) do mjesta odakle se počelo sa potiranjem.

Neki je čovjek došao Abdullahu b. Zejdu, r. a., i kazao: “Možeš li mi pokazati kako je abdestio Allahov Poslanik?” Kazao je: “Mogu.” Tada je zatražio da mu donesu vodu, pa je polio vodu na ruke i oprao ih dva puta, a onda je isprao usta i išmrknuo se tri puta. Nakon toga oprao je lice tri puta, a zatim je oprao svaku ruku do iza lakata dva puta. Poslije toga, objema rukama potrao je glavu, od naprijed prema nazad i od nazad prema naprijed, počevši od vrha čela (početka kose) sve dok nije otišao sa njima do potiljka, a potom ih je vratio (potirući ponovo) do mjesta odakle je i počeo, a onda je oprao noge.” (Buhari i Muslim)

Ovaj hadis jasno nam pokazuje kako musliman i muslimanka treba da potiru glavu prilikom uzimanja abdesta, pošto je osnova u propisima da se muškarci i žene ne razlikuju osim ako postoji poseban dokaz koji jednu od dvije skupine izuzima, a u ovom slučaju takav argument ne postoji.

Treba napomenuti da je drugo potiranje (povratak ruku) spomenuto u citiranom hadisu neobavezujuće, već da je pohvalno (sunnet), ako se desi nakon što je već jednom potrta cijela glava.

Učenjaci su se jednoglasno složili u mišljenju da je sunnet da se prilikom abdesta potare cijela glava, ali su se razišli u pogledu toga koliki dio glave minimalno treba da se potare prilikom abdesta, kako bi abdest bio validan. Ne želeći da vas opterećujemo time, mi ćemo vam spomenuti ono što smatramo najispravnijim. Citirani hadis nam jasno ukazuje na to da treba potrati cijelu glavu, dok drugi argument, koji indirektno ukazuju na to da je dovoljno da se potare samo jedan dio glave, nisu jasni, pošto se radi o hadisima u kojima je Allahov Poslanik potrao samo početak (čela) kose i nastavio da potire po turbanu.

Stoga smatram da je prioritetnije da musliman i muslimanka praktikuju one hadise koji su jasni i da prilikom potiranja po glavi potaru svu glavu. Na taj način će postupiti po sunnetu Allahovog Poslanika, a isto tako po mišljenju svih učenjaka, i na taj način oni nisu napravili prijestup. S druge strane, ako se zadovolje time da potaru samo jedan dio glave, po mišljenju određenog dijela učenjaka, njihovo potiranje je neispravno. Slično su kazali imam Maverdi i imam Nevevi. Iako su obojica bili učenjaci šafijske pravne škole, koja smatra da je prilikom abdesta dovoljno potrati samo jedan dio glave, spomenuli su da bi musliman trebao da prilikom abdesta potare cijelu glavu zato što je to spomenuto u hadisu Abdullaha b. Zejda, r. a., i jer se na taj način izlazi iz razilaženja islamskih učenjaka. (El-Havi el-kebir, 1/117, El-Medžmu, 1/401)

Rezime: Prilikom potiranja glave žena će postupiti kao i muškarac: staviti ruke na vrh čela (početak kose) potom će lagano potrati kosu na način da će rukama otići do potiljka. Ako joj ne predstavlja problem (zbog dužine kose ili se ne plaši da će poremetiti frizuru) od sunneta je da ruke vrati potirući po kosi ponovno do mjesta odakle je počela, ali ako joj vraćanje ruku predstavlja problem i ako se boji da će tako poremetiti kosu, onda će se zadovoljiti prelaskom ruku od početka čela do potiljaka bez vraćanja ruku i ponovnog potiranja.

Drugim riječima kazano, na bilo koji način da žena (zbog različitih frizura kod žena) potare cijelu glavu, njeno je potiranje validno, i to po konsenzusu islamskih učenjaka, kako to bilježi Ibn Abdulberr, s tim što se može desiti da je izostavila sunnet kakvoće potiranja glave. (El-Istizkar, 1/130)

U poglavlju o potiranju glave prilikom uzimanja abdesta Ibn Kudama je kazao: “A ako se radi o osobi koja ima dugu kosu i koja se boji da će se, ako vrati ruke, njena kosa poremetiti, onda ih neće vraćati.” Imam Ahmed je, praktično pokazujući kako će potrati glavu onaj ko ima kosu do ramena, jasno rekao da će tako postupiti. To znači da će on potrati do potiljka i neće ruke vraćati ponovno potirući.” (El-Mugni, 1/94)

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE