26.6 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaKažu da nije pohvalno čovjeku da sam stanuje u kući niti da...

Kažu da nije pohvalno čovjeku da sam stanuje u kući niti da sam putuje

Pitanje:

Kažu da nije pohvalno čovjeku da sam stanuje u kući niti da sam putuje. Da li je to tačno?

Odgovor:

To je tačno. Ibn-Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek sam prenoći ili da sam putuje. (Ahmed, 2/91. Imam Hejsemi tvrdi da su prenosioci predanja pouzdani. Ahmed Šakir ga smatra ispravnim. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid 8/104 i El-Musned 5/164.) U drugom hadisu stoji: „Kada bi ljudi znali šta je u samoći, nikada putnik ne bi sam putovao noću.“ (Buhari, Tirmizi i Darimi.) Omer, radijallahu anhu, je rekao: „Neka čovjek nikako ne putuje sam i neka ne spava sam.“ (Mamer b. Rašid u El-Džamiu 10/431.)

Ibn-Amr prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednoga čovjeka koji je putovao sam upitao: „S kim si doputovao?“ „Sam“, odgovori, a Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Jedan na putu je – šejtan, dvojica su dva šejtana, a trojica su društvo.“ (Tirmizi, Ahmed i Hakim. Imam Hakim, Nevevi, Zehebi, Sujuti, Albani i Ahmed Šakir hadis smatraju ispravnim. Dobrim su ga ocijenili imam Tirmizi i Ibn-Hadžer. Vidjeti: El-Mustedrek 2/112, El-Musned 6/289, El-Medžmu 4/329, Fethul-Bari 6/53, Tenvirul-havalik 1/248 i Sahihul-džamia 1/661.)

Nakon što je spomenuo citirani hadis, šejh Albani je ustvrdio: „Ova se zabrana vjerovatno odnosi se na putovanje po pustinjama gdje se rijetko sreću ljudi, ne na putovanje po prometnim cestama.“ (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha 1/132.) Postoji mogućnost da se zabrana odnosi na čovjeka koji svjesno ne želi saputnika iako ga može imati, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE