14 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li je svakom hafizu zagarantiran Džennet?

Da li je svakom hafizu zagarantiran Džennet?

Pitanje:

Da li je Džennet obećan svakom čovjeku koji nauči Kur’an napamet, tj. koji postane hafiz, i koji ga ponavlja sve dok mu mozak bude zdrav, da li će svaki hafiz na Velikom danu Allaha zamoliti da deset ljudi, koje on želi, uđe u Džennet iako su zaradili Džehennem za svoga života?

Odgovor:

Na samom početku treba kazati da je za učenje Kur’ana napamet u sunnetu Allahovog Poslanika obećana velika nagrada. Kazao je Allahov Poslanik: “Na Sudnjem danu nosiocu Kur’ana kazat će se: ‘Uči i uzdiži se kao što si ga učio na dunjaluku, zaista je tvoja deredža ondje gdje proučiš zadnji ajet.’” (Tirmizi, Ebu Davud, od Abdullaha b. Amra, r. a., a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Međutim, to ni u kojem slučaju ne znači da će u Džennet ući svi koji budu znali Kur’an napamet, tj. hafizi. To pitanje se vraća na njih i na njihova ostala djela, tako da, ako bi neko znao Kur’an napamet, a u osnovi je licemjer, za takvu osobu ne možemo kazati da će je to uvesti u Džennet. Štaviše, Allahov Poslanik zaprijetio je, kao što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu od Ebu Hurejre, r. a., da će od prve tri skupine ljudi na Sudnjem danu u Džehennem biti bačeni: onaj koji je poginuo u borbi prikazujući se kao mudžahid, a zapravo se borio da bi ga ljudi pohvalili i kako bi se dokazao u borbi; onaj ko je udjeljivao imetak kako bi se za njega kazalo da je dobročinitelj; hafiz koji je učio Kur’an kako bi se za njega kazalo da je karija – učač.

Što se tiče dijela pitanja da će hafiz imati mogućnost zauzimanja – šefata za deset članova svoje porodice koji su zaslužili patnju Džehennema, meni nije poznat vjerodostojan dokaz koji to potvrđuje, a pošto je to stvar gajba, nije nam dozvoljeno da potvrdimo spomenutu konstataciju osim na osnovu validnog dokaza.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE