14 C
Sarajevo
PočetnaČistoćaJe li obavezno uzimanje abdesta pred spavanje i može li osoba spavati...

Je li obavezno uzimanje abdesta pred spavanje i može li osoba spavati dok je džunub

Pitanje:

Da li je obavezno uzeti abdest pred spavanje? Može li čovjek spavati džunup?

Odgovor:

Pohvalno je stalno biti pod abdestom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Znajte da je najbolje djelo koje učinite namaz, a abdest čuva samo pravi vjernik.” (Ahmed i Hakim, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Hadis nam ukazuje da je lijepo uvijek biti pod abdestom, a posebno kada se pođe na spavanje, o čemu, opet, postoji nekoliko autentičnih hadisa. Naime, Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čistite svoja tijela, Allah vas očistio od grijeha! U odjeću svakog čovjeka koji zanoći pod abdestom uđe melek, i kada god se okrene s jedne na drugu stranu, melek zamoli: ’Moj Allahu, oprosti Svom robu jer je zaspao pod abdestom.’” (Taberani, u djelu El-Evsat. Ibn Munzir, Ibn Hadžer i šejh Albani hadis su okarakterizirali dobrim. Vidjeti: Fethul-Bari, 11/109, Sahihul-džamia, 2/730, i Sahihut-tergib, 1/386.)

U drugoj verziji koju prenose Ebu Hurejre i Ibn Omer umjesto riječi: “…kada god se okrene” stoje riječi: “…kada god se probudi…” (Ibn Mubarek, u djelu Ez-Zuhd, 2/761/983, i Ibn Hibban, 3/328. Imam Hejsemi, Ibn Hadžer i Albani i ovu verziju smatraju dobrom. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 1/226,  Fethul-Bari, 11/109, i Es-Silsiletus-sahiha, 6/89-90.)

Iz navedenih hadisa možemo zaključiti: prvo, u odjeći onoga ko zaspi pod abdestom boravi melek, što je samo po sebi velika odlika; i, drugo, isti taj melek traži oprost kada god se čovjek okrene ili probudi, a dovu koju uputi melek Svemogući Allah uslišava. Subhanallah, velike li nagrade za jednostavno djelo! Muaz b. Džebel prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko zanoći sa zikrom i pod abdestom, potom se probudi i zamoli Allaha za neko ovosvjetsko ili ahiretsko dobro, Allah će mu to dati.” (Ebu Davud, 13/262, i Taberani, 20/118, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti Sahihul-džamia, 2/1003.) Po konsenzusu islamskih učenjaka, dopušteno je spavati džunup, tvrdi imam Nevevi.(Vidjeti: El-Minhadž, 3/177.)

Međutim, džunupu je pohvalno uzeti abdest prije spavanja. Aiša, radijallahu anha, pripovijedala je: “Kada bi htio jesti ili spavati džunup, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo bi abdest koji uzima za namaz.” (Muslim i Ibn Huzejme.)

Omer b. Hattab upitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, može li čovjek spavati džunup, pa mu je odgovorio: “Može, ali neka prije spavanja uzme abdest!” (Buharija i Muslim.)

U hadisu je imperativ i iz njega se može razumjeti da je to obavezno, ali u jednoj Muslimovoj verziji stoji: “…neka se abdesti, ako hoće’’, što nam ukazuje da je to pohvalno, a ne obavezno, a to je stav većine islamskih učenjaka. (Vidjeti: Fethul-Bari, 1/469.)

Omer, radijallahu anhu, jednom je prilikom obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ponekad zaspi džunup, pa mu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, sugerirao: “Uzmi abdest, operi spolni organ i spavaj.” (Buharija i Muslim.)

Doduše, u jednom drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je da se meleki ne približavaju džunupu.(Ebu Davud, 11/157, s dobrim lancem prenosilaca.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE