14 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeHadisi o Mehdiju

Hadisi o Mehdiju

Pitanje:

Dugo vremena pokušavam doći do bilo kakvih informacija i objašnjenja u vezi s Mehdijem. Možete li mi preporučiti autentičnu literaturu iz koje mogu saznati više detalja o tom pitanju? Nadam se da ne pitam ništa loše! Allah vas nagradio!

Odgovor:

Tvoje je pitanje na mjestu, mada pojava Mehdija ne treba biti preokupacija muslimana. Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, preneseno je svega osam vjerodostojnih hadisa u vezi s tim. Te hadise, zapravo neke od njih autentičnim su okarakterizirali najveći eksperti hadiske nauke, između ostalih: Ebu Hasan Sidžistani (u. 363. h.g.), Bejheki (u. 458. h.g.), Kurtubi (u. 671. h.g.), Mizzi (u. 742. h.g.), Ibnul-Kajjim (u. 751. h.g.), Ibn Kesir (u. 774. h.g. ), Busiri (u. 840. h.g.), Ibn Hadžer Askalani (u. 852. h.g.), Sehavi (u. 902. h.g.), Sujuti (u. 911. h.g.), Ibn Hadžer Hejtemi (u. 974. h.g.), Ali Kari (u. 1041. h.g.), Zurkani (u. 1122. h.g.), Muhammed Sefarini (u. 1188. h.g.), Ševkani (u. 1250. h.g.), Siddik Hasan Han (u. 1307. h.g.), Kittani (u. 1345. h.g.), Albani (u. 1420. h.g.). A ti hadisi su sljedeći.

“Mehdi je naš, od ehli-bejta, Allah će ga pripremiti za tu misiju u jednoj noći.”(Ebu Davud.)

“Mehdi je Fatimin potomak.”(Ahmed i neki drugi muhaddisi.)

“Kada se vide trupe s crnim zastavama iz pravca Horosana, priključite im se, jer među njima je Allahov halifa Mehdi.”(Ebu Feth Ezdi.)

“Kada čujete za vojsku s crnim zastavama, koja će doći s istoka, priključite im i dajte im prisegu, s njima je Allahov halifa Mehdi.”(Ibn Madže, Hakim i neki drugi muhaddisi.)

“Kada Allah spusti Isaa, alejhis-selam, halifa muslimana Mehdi će mu reći: ’Dođi i predvodi nas u namazu…’”(Haris b. Ebu Usama.)

“Mehdi će imati visoko čelo, poduži nos, uzak na vrhu i sa izbočenjem na sredini. Ispunit će Zemlju pravdom, kao što je bila ispunjena nepravdom, i vladat će sedam godina.” (Ebu Davud i Hakim.)

“U mome ummetu pojavit će se Mehdi, na Zemlji će ostati sedam, ili osam, ili devet godina, ispunit će je pravdom, kao što je bila ispunjena nepravdom, a nebo će tada davati obilnu kišu.” U Ibn Ebu Šejbinoj verziji stoji dodatak: “…moj će ummet za vrijeme njegove vladavine biti u blagostanju koje do tada nisu doživjeli.”(Ahmed, Ibn Ebu Šejbe i neki drugi muhaddisi.)

“Pred Kijametski dan pojavit će se Mehdi… U njegovo  vrijeme bit će mnogo stoke…” (Hakim.) U hadiskim zbirkama navedena su brojna vjerodostojna predanja od ashaba i tabiina u vezi s pojavom Mehdija, a navedeni autentični hadisi dovoljni su nam kao dokaz. Kada je riječ o Mehdiju, od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i tabiina preneseno je više od tri stotine slabih, ali i lažnih predanja. Otuda neki učenjaci i tvrde da su hadisi koji govore o pojavi Mehdija mutevatir-predanja. Taj stav zauzeli su sljedeći hadiski stručnjaci: hafiz Ebu Hasan Sidžistani (u. 363. h.g.) u djelu Menakibuš-Šafi, Muhammed Berzendži (u. 1103. h.g.) u djelu El-Išaatu fi ešratis-sa‘ah, Ševkani (u. 1250. h.g.) u djelu Et-Tevdih, Siddik Hasan Han (u. 1307. h.g.) u djelu El-Izaah, Kittani (u. 1345. h.g.) u djelu Nazmul-mutenasir, ali i neki drugi muhaddisi. Ne znam da na našem jeziku postoji autentična literatura koja se bavi pitanjem pojave Mehdija, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE