20 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiDa li se odazvati na svadbu na kojoj se služe alkoholna pića

Da li se odazvati na svadbu na kojoj se služe alkoholna pića

Pitanje:

Mora li se čovjek odazvati na svadbu bližnjeg ako će na njoj biti služena alkoholna pića?

Odgovor:

Većina islamskih učenjaka smatra da se musliman mora odazvati na poziv brata muslimana. Ibn Bettal i kadija Ijad pozivali su se na konsenzus ashaba, tabiina i islamskih učenjaka u vezi s tim da je čovjek obavezan odazvati se na svadbenu proslavu. Kada je riječ o drugih proslavama, o tom pitanju postoje različita mišljenja. (Vidjeti: Šerhul-Buhari, 7/287-289, i El-Minhadž, 9/195.) Obrazlažući taj svoj stav, pozivaju se na hadis koji su zabilježili Buharija i Muslim, a u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko bude pozvan na svadbenu gozbu, neka se odazove.” A Muslim je zabilježio preko Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se ne odazove na svadbeni poziv, nepokoran je Allahu i Poslaniku.” Imam Buharija u svome Sahihu naslovio je poglavlje: Ko se ne odazove na poziv nepokoran je Allahu i Poslaniku. (Vidjeti: Fethul-Bari, 9/152.)

Međutim, ako će svadbenu gozbu popratiti muzika, alkohol, miješanje muškaraca i žena i sl., tada se nije dopušteno odazvati, po mišljenju većine pravnika. (Vidjeti: El-Mufhim, 4/152, od imama Kurtubija.) Neki učenjaci smatraju da se ne treba odazivati na svadbenu gozbu ako ima bilo kakva danguba ili beskorisna zabava, pa kako se onda odazivati na svadbu kojom nije zadovoljan Svevišnji Allah, Koji je rekao: “I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu…” (El-Maide, 2.) Abdullah b. Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema pokornosti u griješenju, pokornost je u dobročinstvu.” (Buharija i Muslim.) U drugom hadisu stoji: “Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju.” (Ahmed i Hakim, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/1250/7519-7520.) Također, Džabir pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka ne sjedi za stolom na kojem se toči alkohol.” (Tirmizi i Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Irvaul-galil, 7/6.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE