-0.1 C
Sarajevo
PočetnaHadždžVrijednost umre i način njenog obavljanja

Vrijednost umre i način njenog obavljanja

Pitanje:

Zanima me sve o propisu obavljanja umre i kolika je vrijednost njenog obavljanja?Da li je bolje da prvo obavim umru, pa onda hadž?

Odgovor:

Što se tiče vrijednosti obavljanja umre, ako otvorimo hadiske zbirke, vidjet ćemo da u velikom broju njih postoji posebno poglavlje koje govori o vrijednosti umre. Više je hadisa koji podstiču na obavljanje umre i ukazuju na njenu vrijednost, a mi ćemo spomenuti nekoliko njih.

Od Ebu Hurejre, r. a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “‘Umra do umre je iskup za ono što se učini između njih, a za primljen (mebrur) hadž nema druge nagrade osim Dženneta.” (Buhari i Muslim)

Od Abdullaha b. Mesuda, r. a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Hadž i umru, jedno za drugim u kontinuitetu obavljajte, doista oni brišu (čiste) siromaštvo i (male) grijehe kao što kovački mijeh čisti nečistoću željeza, zlata i srebra. Za primljen (mebrur) hadž nema druge nagrade osim Dženneta.” (Tirmizi, i drugi, šejh Albani potvrdio je vjerodostojnost ovog hadisa u više svojih djela)

Umra u ramazanu ima posebnu nagradu. Umra u ramazanu vrijedi kao hadž sa Allahovim Poslanikom!

Od Ibn Abbasa, r. a., prenosi se da je kazao: “Kada je Allahov Poslanik donio odluku da obavi hadž, jedna ashabijka je kazala svome mužu: ‘Omogući mi da idem na hadž sa Allahovim Poslanikom.’ Kazao je: ‘Nisam u mogućnosti da ti obezbijedim (da obaviš) hadž sa Poslanikom.’ Kazala je: ‘A tvoja deva koja nam služi za nošenje vode s kojom se zalijevaju usjevi?’ ‘Na toj devi ćemo se u putu na hadž smjenjivati tvoj sin i ja’, rekao je. ‘A tvoja druga deva?’, upitala je. ‘Ona je uvakufljena za borbu na Allahovom putu’, odgovorio je. ‘Prodaj svoje datule?’, ponovo je upitala. ‘Te datule su moja i tvoja hrana od koje preživljavamo’, odgovorio je. Kada se Allahov Poslanik vratio iz Meke (sa hadža), ta žena je poslala svoga muža Allahovom Poslaniku i kazala: ‘Poselami Allahovog Poslanika od mene i upitaj ga šta je ravno hadžu (obavljenim) sa Allahovim Poslanikom.’ Nakon toga njen je muž došao Allahovom Poslaniku i kazao: ‘Moja supruga ti šalje selam i ona je tražila od mene da joj omogućim (da obavi) hadž sa tobom, pa sam joj kazao: ‘Ja ne mogu da ti obezbijedim (sredstvo) na kojem ćeš obaviti hadž.’ Potom mi je kazala: ‘Daj da obavim hadž na tvojoj devi’, pa sam kazao da je ta deva uvakufljena za borbu na Allahovom putu (džihad). Kazao je Allahov Poslanik: ‘Kamo sreće da si to učinio, to bi bilo na Allahovom putu.’ Potom me je pitala za moju drugu devu, pa sam joj kazao da ćemo se njen sin i ja smjenjivati jašući tu devu na putu. Potom mi je kazala: ‘Prodaj svoje datule’, pa sam kazao da je to moja i njena hrana. Na to se Allahov Poslanik nasmijao čudeći se njenoj želji da obavi hadž. Ona mi je naredila da te pitam šta je ravno hadžu (obavljenom) sa tobom. Kazao je Allahov Poslanik: ‘Prenesi joj selam od mene i kaži joj da je umra u ramazanu ravna hadžu sa mnom.’” (Ibn Huzejma, šejh Albani je u više svojih djela potvrdio vjerodostojnost ove predaje. Osnovu ovog događaja, bez detaljisanja, bilježe Buhari i Muslim)

Na osnovu ovog hadisa mnogi smatraju da ako obave umru u ramazanu nisu obavezni da obavljaju hadž, što je više nego neispravno. Ovaj hadis samo nam govori o vrijednosti umre u ramazanu, a nikako o tome da onaj ko to učini nije obavezan da obavlja hadž.

Što se tiče propisa umre, nama prostor ne dozvoljava da detaljišemo o tome, ali u osnovnim crtama: umra se sastoji od oblačenja ihrama na mikatu, tavafa (sedam krugova) oko Kabe, klanjanju dva rekata, obavljanju sa‘ja koji se ogleda u činjenju sedam krugova između Safe i Merve, brijanju ili skraćivanju kose kada su u pitanju muškarci, a kada je u pitanju žena, ona ima samo opciju skraćivanja kose u dužini jagodice prstiju. Na taj način umra biva završena.

U osnovi učenjaci imaju oprečne stavove u pogledu pitanja da li je muslimanu obaveza da obavi umru ili ne. Veliki broj učenjaka, od kojih su hanefijska i malikijska pravna škola, smatrali su obavljanje umre (jednom u životu) pohvalnim ibadetom, a ne obaveznim, dok je bilo i onih koji su smatrali da je obavljanje jedne umre u toku života obaveza onome ko je imućan, a tog stava su bili učenjaci šafijske i malikijske pravne škole.

Što se tiče vas, ako niste obavili hadž, svakako je preče da obavite hadž (u sklopu kojeg možete ujedno obaviti i umru) pošto se u pitanju obaveznosti hadža, u pogledu onoga ko je u mogućnosti, učenjaci ne razilaze i to smatraju jednim od pet temelja islama. A nakon toga, ako budete htjeli da ponovno dođete i obavite umru, pa svakako da je to dobro i da to potpada pod citirane hadise koji govore o vrijednosti kontinuiteta između hadža i umre.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE