13.8 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaDa li je boja kože ili ljepota čovjeka mjerilo vrednovanja i davanja...

Da li je boja kože ili ljepota čovjeka mjerilo vrednovanja i davanja prednosti u islamu

PITANJE:

Želio bih postaviti pitanje koje odslikava jedan problem koji se raširio među mnogim ljudima. Kako Uzvišeni Allah, dž.š., gleda na tjelesnu ljepotu čovjeka? Kako Kur'an i sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s. prilaze ovoj tematici? Neki ljudi daju prednost nekoj svojoj djeci u odnosu na drugu samo zbog svijetlije boje kože ili što se boja njihovih očiju razlikuje od očiju drugih. Kako Kur'an gleda na sve to?

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š. Fizička ljepota u islamu se ne smatra mjerilom i kriterijem prednosti među ljudima. Jedino mjerilo na čijim osnovama postoji razlika među njima jeste bogobojaznost. Allah, dž.š., kaže: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije mu skriveno ništa.” (El-Hudžurat, 13.)

Zbog toga je Šerijat došao sa ispravkom i korigovanjem osnova i temelja odnosa koji počivaju na formi i vanjštini i koji zanemaruju odnos koji je propisao Uzvišeni Allah, dž.š., a to je bogobojaznost. Hadisi koji govore na ovu temu su mnogobrojni, a ovom prilikom neke od njih ćemo i navesti:

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s. je kazao: ‘Zaista Allah, dž.š., ne gleda u vaše likove i vaš imetak, nego gleda u vaša srca i vaša djela.'” (Muslim u Sahihu: Kitabu-l-birri ve-s-sileti, hadis br.4651.)

Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da je rekao: “… Prepirao sam se s jednim čovjekom. Njegova majka nije bila arapka i ja sam je zbog toga vrijeđao u njegovom društvu, pa je on spomenuo kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Allahov Poslanik, s.a.v.s. me je upitao: ‘Da li si se svađao sa tim i tim čovjekom?’

‘Jesam’, odgovorio sam. ‘Da li si vrijeđao njegovu majku?’, upita ponovo Allahov Poslanik, s.a.v.s.

‘Jesam’, odgovorio sam. ‘Ti si čovjek koji još u sebi ima džahilijeta (džahilijetsku osobinu)’,  reče Allahov Poslanik, s.a.v.s….” (Buhari u Sahihu: Kitabu-l-edebi, hadis br.5590, i Muslim u Sahihu: Kitabu-l-ejman, hadis br. 3140.)

U drugoj predaji ovog hadisa stoji: “Rekao sam tom čovjeku: ‘Sine crnkinje!'”

Od Sehla ibn S'ada, r.a., se prenosi da je rekao: “Naišao je neki čovjek pored Allahovog Poslanika, s.a.v.s. te se Allahov Poslanik, s.a.v.s. obrati čovjeku koji je sjedio pored njega: ‘Šta misliš o ovom čovjeku?’

On odgovori: ‘Ovaj čovjek je jedan od najuglednijih ljudi i on je, tako mi Allaha, dostojan da ga se oženi, ako zaprosi, a ako se bude zauzeo za nekoga, njegovo se zauzimanje prihvata.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s. na ovu konstataciju ne reče ništa. Nakon toga je naišao drugi čovjek, pa se Allahov Poslanik, s.a.v.s. obrati svom sagovorniku: ‘Šta misliš o ovom čovjeku?’

On odgovori: ‘Allahov Poslaniče, s.a.v.s. ovaj čovjek spada u grupu siromašnih muslimana i nije dostajan da ga se oženi u slučaju da nekoga zaprosi, a ako se bude zauzimao za nekoga, njegovo zauzimanje se ne prihvata. Ako, ipak, i izrazi svoj stav, on se neće uzimati u obzir i njegove se riječi neće slušati.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s. reče: ‘Ovaj posljednji je bolji od pune Zemlje sličnih prvom.'” (Buhari u Sahihu: Kitabu-r-rikak, hadis br. 5966.)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da je rekao:
“Neka prestanu neki ljudi da se ponose i hvale svojim precima koji su umrli i koji će biti džehennemsko gorivo ili će u suprotnom biti beznačajniji i bezvrijedniji od kotrljana koji svojim nosom valja i kotrlja balegu. Zaista je Allah, dž.š., odstranio od vas džahilijetsku oholost i ponošenje precima. Postoje dvije kategorije ljudi: bogobojazni vjernik i nesretni griješnik. Svi ljudi su potomci i sinovi Adema, s.a.v.s. a on je stvoren od zemlje.” (Tirmizi u Sunenu: Kitabu-l-menakib, hadis br. 3890. Albani u Sahihu sunenit-Tirmizi, hadis br. 3100, za njega tvrdi da je sahih.)

Svi ovi hadisi ukazuju, na već spomenuto, da izgled i boja kože ne formiraju predispozicije za hvalisanje,  prednost, slavu i ugled. Dužnost muslimana je da se približi i druži sa bogobojaznim i dobrim ljudima.

Od Amra ibn Asa, r.a., se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s. da kaže glasno, a ne tiho: ‘… Zaista je Allah, dž.š., moj prijatelj i zaštitnik i dobri  vjernici (mu'mini)…'” (Buhari u Sahihu: Kitabu-l-edebi, hadis br. 5531, i Muslim u Sahihu: Kitabu-l-iman, hadis br. 316.)

A što se tiče odnosa prema svojoj djeci, pravedan odnos prema njima je obavezan, gdje ne smije doći do favoriziranja jednih nad drugim, pa čak i u situaciji da neka od njih čine više dobročinstva svom ocu od drugih. Kakva je tek situacija u slučaju da je razlog favoriziranja boja kože ili boja očiju. Tako nam Allaha, dž.š., to je nešto veoma krupno i velika nepravda. Dužnost i obaveza roditelja je da se boje Allaha, dž.š., kroz svoj pravedni odnos prema svojoj djeci. U vjerodostojnom hadisu koji prenosi N'uman ibn Bešir, r.a., stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: “… Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci!” (Buhari u Sahihu, hadis br.2398, i Muslim u Sahihu, hadis br. 3055.)

Ovo favoriziranje samo raspiruje zavidnost i mržnju  među njima. Molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., za spas! Allah, dž.š., najbolje zna. Neka je selam i salavat na Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE