22.7 C
Sarajevo

Zekat na nakit

PITANJE:

Da li je ž‍ena obavezna davati zekat na zlato koje koristi kao ukrasni nakit za sebe i ne trguje njim?

ODGOVOR:

Islamski učenjaci se razilaze kada je pitanju davanje zekata na ženski nakit koji je dostigao vrijednost nisaba, a ne koristi se u trgovini. Ispravnije mišljenje je da je žena obavezna davati zekat na nakit, nakon što dostigne vrijednost nisaba.

Dokazi za to su sljedeći:

– Općenite riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Onaj ko bude posjedovao zlato ili srebro, i ne bude davao zekat na njih, njegov bok, čelo i leđa bit će žigosani vatrenim pločama.” (Muslim, poglavlje: “Zekat”, 987.)

Hadis koji prenosi ‘Abdullaha b. Amr b. ‘As u kojem se navodi da je ž‍ena ušla kod Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zajedno sa svojom kćerkom. Na ruci njene kćerke su bile dvije zlatne narukvice. “Daješ li zekat na te narukvice?”, upita Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. “Ne”, odgovori žena. “Da li bi bila sretna da te Allah zbog toga zaodjene vatrenim narukvicama na Sudnjem danu?”, upita ponovo Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. U tom trenutku žena baci narukvice i reče: “Od sada pripadaju Allahu i Njegovom Poslaniku.” (Ebu Davud, poglavlje: “Zekat”, 1563. i Nesai, poglavlje: “Zekat”, 5/38, sa dobrim senedom)

Prenosi se da je Ummu – Seleme stavljala narukvice od zlata i da je upitala Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Da li se ovo može smatrati blagom?” “Ako je dostiglo vrijednost nisaba i izdvoji se zekat na njega, ne smatra se blagom.”, odgovori joj Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. (Ebu Davud, poglavlje:”Zekat”, 1564; Darekutni,2/105 i Hakim, 1/390)

(Pod blagom se smatra riznica, koju je pokuđeno gomilati i koja će biti uzrok kazne njenog vlasnika. Primj. šer. rec.)

Što se tiče hadisa u kome Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: “Nema zekata na nakit.” (Darekutni, Irwaul – galil – 817, 2/107)

– hadis je daif (slab) i nije dozvoljeno na osnovu njega, ostaviti osnovu po kojoj je zekat obavezan, kao i podvrgnuti sahih hadise koji tu osnovu potvrđuju. (Stalna komisija za fetve, “Mesailu ve fetava fi zekatil – hulijj”, str.20 – 22)

 STALNA KOMISIJA ZA ŠERIJATSKA PITANJA  (FETVE)

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE