25.5 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaTretman žene koja abortira

Tretman žene koja abortira

Pitanje:

Dešava se da neke trudne žene abortiraju, a kod zametka su se već formirali tjelesni organi, dok se kod drugih žena to dešava a da se ti organi kod ploda još nisu formirali. Molim vas da mi pojasnite kakav je odnos prema namazu u oba spomenuta slučaja?

Odgovor:

Ako žena abortira, a kod ploda su se već formirali tjelesni organi, kao što su glava, ruke, noge i drugo, ona je tada žena sa nifasom i ima takav tretman. To znači da neće klanjati, postiti i imati spolni odnos sa mužem sve dok se ne očisti ili dok ne prođe četrdeset dana. Kad god da postane čista, a prije isteka četrdeset dana, dužna je okupati se, klanjati, postiti (ako je ramazan) i dopušteno je da ima spolne odnose sa svojim mužem. Za nifas ne postoji najniža granica trajanja, pa ako se desi da žena postane čista već nakon deset dana od dana kada je rodila, ili pak manje ili više, dužnost joj je da se okupa i ona se tretira kao sve čiste žene. Krv koja bude i nakon isteka četrdeset dana ne smatra se mjerodavnom i ona će klanjati, postiti i spolno općiti sa svojim mužem. Ona će za svaki namaz obnavljati abdest, kao što to čini žena sa istihazom, a na osnovu Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi upućenih Fatimi bint Džahš koja je imala istihazu: “Abdesti se za svaki namaz.”

U slučaju da ta krv ističe i u danima kada žena treba dobiti mjesečni ciklus, takva žena će se tretirati kao žena sa menstruacijom i zabranjeno joj je činiti sve ono sve ono što je već spomenuto.

Što se tiče slučaja kada žena abortira plod kod kojeg se nisu formirali tjelesni organi te on bude u vidu komada mesa bez tjelesnih crta ili u vidu krvi, takva žena se tretira kao žena sa istihazom, a ne sa hajzom ili nifasom i njoj je dozvoljeno sve što je dozvoljeno čistim ženama. Razlika je samo u tome što će se ona abdestiti za svaki namaz i upotrebljavat će higijenska sredstva (uloške, vatu) kao što to radi žena sa istihazom. Takvoj ženi dozvoljeno je da klanja spojeno podne i ikindiju, a akšam i jaciju, i propisano joj je da se okupa prije klanjanja spojenih namaza kao i sabah-namaza. Ovo se zasniva na pouzdanom hadisu koji prenosi Hamna bint Džahš, a žena u takvom stanju tretira se kao žena sa istihazom. Allah je Onaj koji upućuje!

Šejh Ibn Baz

Fetve o ženskim pitanjima, str. 40, sakupio Muhammed el-Musnid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE