21 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeŠta se podrazumijeva pod riječima “Er-Ruhul-Kudus”?

Šta se podrazumijeva pod riječima “Er-Ruhul-Kudus”?

Pitanje:

Allah, dž. š., kaže: “… a Isau, sinu Merjeminom, očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli”. (El-Bekara, 87) Šta se podrazumijeva pod riječima “Er-Ruhul-Kudus” (Sveti Duh)?

Odgovor:

  1. Neki kažu da se “Er-Ruhul-Kudus” odnosi na Isaa, alejhis-selam, jer je on čist i svet duh.
  2. Neki kažu da se “Er-Ruhul-Kudus” odnosi na Indžil, jer Indžil je objava, a i objava se naziva “ruh” (duh). Allah, dž. š., kaže: “Na takav način Mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje…” (Eš-Šura, 52)
  3. Neki kažu da se to odnosi na Džibrila, alejhis-selam. Allah, dž. š., kaže: “Reci: ‘Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril kao istinu…’” (En-Nahl, 102) A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Hassanu b. Sabitu, r. a., koji je ismijavao mušrike: “Allahumme, ejjidhu bi Ruhil-Kudus” (Allahu moj, pomogni ga /Ruhul-Kudusom/ Džibrilom).

Ovo posljednje mišljenje jeste radžih mišljenje, tj. najispravnije je i najtačnije.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE