22.7 C
Sarajevo
PočetnaBrakPropis o osobi koja se zakune da će razvesti ženu, pa to...

Propis o osobi koja se zakune da će razvesti ženu, pa to ne uradi?

Pitanje:

Da li mi možete reći da li postoji iskup za zakletvu kada se čovjek zakune da će nešto uraditi, a ne uradi to, naprimjer, da će razvesti ženu, a ne učini to?

Odgovor:

Uzvišeni Allah pojasnio je propis iskupa nakon zakletve u sljedećem ajetu: “Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Iskup za prekršenu zakletvu jeste: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše iskupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.” (El-Maida, 89)

Dakle, onaj ko se zakune da će uraditi neko dobro djelo, treba da ga uradi, izvršavajući tako zavjet koji je dao Allahu, a onaj ko se zakune da će učiniti neki grijeh, neće učiniti taj grijeh, nego će se iskupiti za zakletvu tako što će odabrati jednu od tri opcije koje se spominju u ajetu:

(1) nahranit će deset siromaha hranom kojom hrani svoju porodicu: može nahraniti jednu osobu deset puta, a količina hrane iznosi približno 1,5 kg brašna, riže itd.,

(2) može odjenuti deset osoba odjećom, koja pokriva stidna mjesta u namazu,

(3) ili može osloboditi roba.

A onaj ko nije u stanju ni jedno od ove tri stvari, taj će postiti tri dana uzastopno.

Islamski su učenjaci složni da se iskup za zakletvu ne može davati u novcu.

Kaže Ibn Kudama: “Nije dozvoljeno da se kao iskup za prekršenu zakletvu (kefaret) daje novac, jer je Uzvišeni Allah u ajetu dao ljudima mogućnost da nahrane deset siromaha, ili da ih odjenu, ili da oslobode roba, a da je dozvoljeno davati vrijednost u novcu, ovaj izbor ne bi imao svrhu…” (Ibn Kudama, El-Mugni, 11/256)

Odgovorio: Sadik Turković, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE