22.7 C
Sarajevo
PočetnaIslamski odgojOgovaranje drugih u srdžbi

Ogovaranje drugih u srdžbi

Pitanje:

Imam velikih problema s ogovaranjem drugih ljudi kada sam ljuta, ali kad srdžba mine pokajem se od toga grijeha. Šta da radim u takvoj situaciji i kako najbolje postupiti da izbjegnem ogovaranje?

Odgovor:

Musliman mora biti pravedan u svakoj situaciji. Uzvišeni Allah kaže: “Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima osjećate nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti.” (El-Maide, 8.)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Ibn Revvahu da uzme od jevreja udio iz voćnjaka i žitarica, pokušali su ga podmititi, pa je on rekao: “Tako mi Allaha, dolazim vam od meni najdražeg roba, a vi ste mi najmrža stvorenja, ali me ljubav prema njemu, a mržnja prema vama neće navesti da nepravedno postupim prema vama.” Kada su to čuli, kazali su: “Na ovome opstoje Zemlja i nebesa.” (Ibn Hibban, 11/608, i Bejheki, 6/114.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tri stvari upropaštavaju, a tri spašavaju… I treća koja spašava jeste pravda u srdžbi i u zadovoljstvu.” (Dineveri, u djelu El-Mudžalesa, 1/348, i Ebu Nuajm, 2/343, s dobrim lancem prenosilaca, tvrde imam Munziri i šejh Albani. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 4/412-416.)

Dakle, musliman mora biti pravedan u svakoj situaciji i ne smije nikom nepravdu nanositi. Da bi izbjegao ogovaranje, najbolje je da se čovjek sjeti hadisa koji ukazuju na opasnost ogovaranja i to da se ogovaranje smatra velikim grijehom. Potom, ogovarajući druge, čovjek uništava svoja dobra djela stavljajući ih na vagu onoga koga ogovora. I zato je ogovaranje nanošenje štete samom sebi, a ne drugom.

Uvažena sestro, kažeš da se pokaješ nakon ogovaranja, to pozdravljamo, ali dokle tako, zar iskreno pokajanje ne iziskuje ostavljanje grijeha u potpunosti! Da li bi voljela da tebe neko ogovara kada se rasrdi? Vjerujem da ne bi. Onda, prihvati zlatno pravilo koje glasi: Ne čini ljudima ono što ne bio volio da ti ljudi čine, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE