13 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeJe li tačno da će slijepac prvi vidjeti Allaha na Sudnjem danu...

Je li tačno da će slijepac prvi vidjeti Allaha na Sudnjem danu i je li tačno da će svaki poslanik imati svoj izvor izuzev poslanika Saliha

Pitanje:

Da li će slijepac prvi vidjeti Svemogućeg Allaha na Sudnjem danu, i je li tačno da će svaki poslanik imati svoj izvor, osim Saliha, alejhis-selam?

Odgovor:

Ne znam da postoji vjerodostojan hadis u kojem stoji da će slijepac prvi vidjeti Uzvišenog Allaha na Sudnjem danu. Imam Dejlemi u djelu Musnedul-firdevs, 1/25/35, zabilježio je preko Semure b. Džunduba da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to kazao, ali autentičnost toga predanja je diskutabilna. Hasan el-Basri govorio je: “Prvi ko će pogledati u lice Gospodara jeste slijepac.” (Lalekai u djelu Šerhul-usul, 3/578, sa slabim lancem prenosilaca.)

Makar da je citirano predanje i autentično, ne bi se moglo uzeti kao argument, jer se radi o riječima tabiina. Kada je riječ o izvorima na Sudnjem danu i tome da samo Salih, alejhis-selam, neće imati svoj izvor, u tom je smislu Ibn Dževzi u djelu El-Mevduat, 4/120, zabilježio ništavan hadis. (Vidjeti: Mizanul-iatidal, 2/645.)

Semure b. Džundub prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uistinu, svakom vjerovjesniku pripada izvor i svaki od njih će se hvalisati brojem onih koji budu pili s njega, a ja se nadam od Allaha da će moj izvor biti najposjećeniji” (Tirmizi, 4/628/2443, Taberani, 7/212/6881, Ibn Ebi Asim u Es-sunne, 1/497/751. Hadiski stručnjaci imaju različita mišljenja kada je u pitanju autentičnost ove predaje. Vidjeti: Tehzibus-sunen, 13/57, Umdetul-kari, 23/136, Fethul-Bari, 11/475, Tuhfetul-ahvezi, 7/154 i Es-silsiletus-sahiha, 4/117-120.), a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE