7 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeSmiju li se muslimani odvajati, grupisati i etiketirati

Smiju li se muslimani odvajati, grupisati i etiketirati

Pitanje:

Da li se muslimani smiju odvajati i grupisati u tebligije, sufije, ihvanije, selefije itd.?

Odgovor:

Allah, dželle šanuhu, pobratio je vjernike u Svojoj Knjizi, kao i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u sunnetu, i nije dopušteno kidanje bratskih veza, osim kada to istina i pravda zahtijevaju i nalažu. Isto tako, Uzvišeni Stvoritelj u brojnim ajetima obavezuje vjernike na slijeđenje Kur’ana i hadisa, s jedne, a zabranjuje dijeljenje, cijepanje i sektašenje, s druge strane. Govoreći o nevjernicima, Svevišnji Allah rekao je: “I ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju, od onih koji su svoju vjeru razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka radosna onim što ima.”(Er-Rum, 31-32.) U drugom ajetu Uzvišeni kaže: “Ti nemaš ništa s onima koji su vjeru svoju rasparčali i u stranke se podijelili.” (El-Enam, 159.)

Ibn Mes'ud i Nu'man b. Bešir prenose da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “U jedinstvu je milost, a u razjedinjavanju je kazna.”(Ibn Ebu Asim, 1/94/93, i 1/619/927, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/272.)

Nesumnjivo je da se podjelom muslimanskog ummeta narušava njihovo jedinstvo, a to ide u prilog svakom, samo ne njima. Najbolji pokazatelj tačnosti ove naše konstatacije jeste gorka stvarnost u kojoj živimo koju poriče samo pretjerani optimista. U hadisu koji je zabilježio imam Taberani stoji: “Allahova je ruka nad džematom, a šejtan je s onim ko cijepa džemat.” (Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 5/221. Prenosioci ovog predanja su pouzdani.)

Podjele koje su nastupile u odabranim generacijama bile su vezane za šerijatske argumente i plod su njihove velike želje za istinskim slijeđenjem Kur’ana i sunneta, dok se danas voli i mrzi, prijateljuje i odriče, sastaje i rastaje u ime određene partije, grupacije ili sekte. Na veliku žalost, većina današnjih grupacija promovira se kroz islam više nego što promovira islam kroz svoje institucije i djela. Budući da savremene podjele nisu šerijatskog karaktera, i uglavnom imaju za cilj pomoć određenoj partiji, dužnost je muslimana da se vrate Kur’anu i hadisu slijedeći prevashodno islamsku ulemu, a ako se žele razlikovati od novotara, trebaju se nazivati sunnijama ili ehli-sunnet vel-džemat. Mora se naglasiti još i to da se današnji selefijski pokret vidno razlikuje od ostalih grupacija, i da je najbliži izvornom tumačenju islama, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE