23.8 C
Sarajevo

Stari Mushaf

Pitanje:

Šta treba uraditi s Mushafom koji dotraje?

Odgovor:

Mushaf koji nije za upotrebu, iz ma kojeg razloga, treba spaliti ili pokopati u zemlju. Kada je ljude objedinio na jednoj verziji Mushafa, Osman, radijallahu anhu, naredio je da se drugi Mushafi koji su bili kod ashaba spale. (Buharija, 1101/4987, i Ibn Ebu Davud, u djelu El-Mesahif, str. 88/67.) U nekim predanjima stoji: “Ovaj Osmanov postupak nije osudio nijedan ashab.” (Vidjeti: Fethul-Bari, 9/21.) Imam Bejheki zapisao je: “Ko ne želi koristiti određeni primjerak Mushafa, može ga spaliti; tako je Osman postupio, i nijedan ashab nije osudio taj njegov postupak.” (Vidjeti: Šuabul-iman, 2/227.)

Poznati tabiin Tavus nije smatrao problematičnim spaljivanje dotrajalog Mushafa. (Ibn Ebu Davud, str. 466/816, s dobrim lancem prenosilaca.) Na pitanje u vezi s Mushafom čiji su listovi dotrajali ili pocijepani, šejhul-islam Ibn Temijje odgovorio je: “Stari Mushaf koji se ne može koristiti zbog dotrajalih ili pocijepanih listova treba pokopati u zemlju na odgovarajućem mjestu, kao što se vjernik nakon smrti ukopava na odgovarajuće mjesto.” (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 21/323.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE