17 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaSelefizam i selefije

Selefizam i selefije

Pitanje:

Često čujemo izraze ‚selefizam’ i ‚selefija’. Možete li nam reći šta se podrazumijeva pod tim pojmovima?

Odgovor:

Pod riječju selefizam se podrazumijeva ono na čemu je bio selef (prethodnici) ovog ummeta: ashabi, tabi’ini i priznati imami, počevši od ispravnog uvjerenja, zatim menhedža (d’avetskog programa), istinskog imana i pridržavanja islama u akidi (uvjerenju), zakonadavstvu, moralu i ponašanju.

Među najistaknutijim daijama (pozivačima), na put selefa poslije ashaba su četvorica imama (Ebu – Hanife, Malik, Šafija i Ahmed), šejh Ibn – Tejmije i njegovi učenici, šejh Muhammed b. ‘Abdul – Vehhab i njegovi učenici (u novije vrijeme šejh ‘Abdur -Rahman Sadi, šejh Muhamed el – Emin Šenkiti, šejh Muhammed b. Ibrahim, šejh Ibn – Baz, šejh Usejmin i drugi). Nijedno vrijeme nije bilo bez učenjaka koji su prenosili vjeru sa dokazima. Nema smetnje da se zovu “ehlu – sunnet vel – džema’at”, kako bi se na taj način razlikovali od zastranjenih sekti.

Šejh Salih Fevzan
Fetve učenjaka dvaju harema – 267. str.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE