21 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPropis spavanja na stomaku

Propis spavanja na stomaku

Pitanje:

Da li je dopušteno spavanje na stomaku?

Odgovor:

Spavanje na stomaku je zabranjeno. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio nekog čovjeka da se izležava na stomaku, pa je rekao: “Allah ne voli takvo ležanje!” (Tirmizi, Ahmed i Ibn Ebu Šejbe, 5/339. Imam Hakim, Ahmed Šakir i šejh Albani predanje smatraju ispravnim, a šejh Benna dobrim. Vidjeti: El-Fethur-rebbani, 14/245, 19/62, El-Musned, 8/136, i Sahihul-džamia, 1/451.)

Jednog je dana Kajs Gaffari ležao u Resulullahovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji na stomaku. Pored njega je prošao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, gurnuo ga nogom i rekao: “Allah mrzi takvo ležanje!” (Ebu Davud, Ahmed i Taberani, 8/329. Imam Nevevi predanje smatra vjerodostojnim. Vidjeti: El-Medžmu, 4/400, i Sahihut-tergib, 3/188.) U jednoj drugoj verziji stoji: “Tako se izležavaju stanovnici Vatre.” (Ibn Madže, Ahmed i Ibn Ebu Asim, u djelu El-Ahadu vel-mesani, 2/255, sa slabim lancem prenosilaca.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE