20 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiPorodična nesreća čiji je uzročnik otac koji se ne boji Allaha, dž.š.

Porodična nesreća čiji je uzročnik otac koji se ne boji Allaha, dž.š.

PITANJE:

Nakon preseljenja u SAD-e, moja mlađa sestra i mlađi brat su živjeli sa ocem. Otac se razveo od tri supruge, između kojih je bila i naša mama. Na kraju smo otkrili da je najvažnija stvar u njegovom životu novac. On se prema nama korektno odnosio sve dotle dok smo ga novčano pomagali. Moj mlađi brat je napustio dom zbog njegovog lošeg postupka i  gramzivosti. Poslije toga smo saznali da konzumira pivo i alkoholna pića, te da se, čak, odaje i bludu. Na nas ne obraća nikakvu pažnju i uopšte ga ne interesiramo, tako da je jedne prilike doveo neku nemoralnu ženu u zajednički dom za vrijeme našeg prisustva. Pokušali smo ga spriječiti u njegovim postupcima, međutim, on nas nakon toga verbalno i fizički napada. On, čak, vrijeđa našu majku i optužuje je za činjenje nemorala i bluda, tako da se odrekao i očinstva nad rođenim sinom. Ovo je učinio samo zato što je moj brat odbio da mu da preda bjanko čekove kako bi on mogao raspolagati njima.

Ni jednog dana od nas nije tražio i zahtijevao da klanjamo namaz ili postimo mjesec ramazan. To, čak, ni sam nikada nije činio. Nasuprot tome, on mi je, u više navrata, nalagao da pijem pivo, što sam dva puta i učinila.

Ja sam sada, hvala Allahu, dž.š., sretno udata. Ja i moj muž klanjamo sve namaze, postim i nafilu kako bi nadoknadila one dane propuštenih ramazana koje nisam postila. Stalno činim pokajanje (tevbu) Allahu, dž.š., i tražim oprost (istigfar) za grijehe koje sam namjerno ili nenamjerno učinila. Muž mi u svemu ovome pruža nesebičnu pomoć.

Odnos mog oca prema sestri se još više pogoršao, posebno nakon moje udaje, odlaska iz kuće i preseljenja u drugi grad. Od nje je tražio da zajedno sa njim pije alkohol, u društvu njegove ljubavnice, što je ona kategorički odbila. Ona ne može da spava u sobi ako prethodno nije zaključala vrata, pošto nema nikakvog povjerenja u njega. Od nje sam tražila da živi sa nama, pošto nema nekog drugog mjesta gdje bi se sklonila i našla utočište jer naša majka živi u drugoj državi.

Ja imam nekoliko pitanja povodom ove situacije:

1- Moj muž je rekao da nećemo posjećivati mog oca, niti ćemo mu dozvoliti da on nas posjećuje sve dotle dok se ne okani svih zabranjenih stvari koje čini i dok se iskreno ne pokaje Allahu, dž.š. Da li je ovakav stav ispravan?

2- Šta mi moramo učiniti sa svoje strane kako bi on odustao od svih negativnih navika koje praktikuje?

3- Ja sam svjesna da moja sestra ne bi trebalo da živi sa nama. Kakav je šerijatski tretman ovog problema u ovakvoj situaciji?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Allahu, dž.š. Ako je stvarnost onakva kako ti kažeš, onda šta imamo da kažemo pred ovom velikom tragedijom i teškom nesrećom o ocu koji ne klanja, ne posti, konzumira alkohol, prepušta se bludu i nemoralu, zanemaruje svoje obeveze prema onima o kojima skrbi i otvoreno ih poziva da čine zabranjene stvari. Nema pomoći, niti moći mimo Allaha, dž.š., On nam je dostatan, i divan li je On Skrbnik! Svi smo mi Allahovi, dž.š., i Njemu se vraćamo! Zar ne zna on da Allah, dž.š., kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6.)

Gdje se on nalazi u odnosu na riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Nema ni jednog čovjeka kome Allah, dž.š., da odgovornost nad drugim ljudima, a zatim umre varajući ih i obmanjujući, a da mu On neće zabraniti Džennet.” (Muslim i Sahihu, hadis br. 203.)

Svi ste vi skrbnici i odgovarate za vaše štićenike i dobra koja su vam data na čuvanje… Čovjek brine o svojoj obitelji i odgovoran je za nju…”

“Zaista će Allah, dž.š., pitati svakog skrbnika za njegovu odgovornost u povjerenoj stvari.” (Tirmizi u Sunenu, hadis br. 1627.)

“Nema ni jednog čovjeka kome Allah, dž.š., da odgovornost nad drugim ljudima, a zatim ih on ne bude usmjeravao i čuvao svojim savjetom, a da će osjetiti miris Dženneta.” (Buhari u Sahihu, hadis br. 6617.)

Molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., da ovog čovjeka vrati na put istine!

Moraš znati da sa ovakvim roditeljem, bez obzira na svu brigu i nevolju koju vam je prouzročio, ne smiješ prekidati veze, unatoč svemu što si spomenula. Vaša je obaveza da ostanete u kontaktu sa njim, da mu činite dobročinstvo i da se blago odnosite prema njemu. Trebaš, također, pokazati svoj strah za njegovo stanje i svoju ljubav prema njemu kao odraz njegovog očinskog prava i dobročinstva koje je Allah, dž.š. naredio da se čini roditeljima. Drugi razlog za takav pozitivan odnos prema njemu jeste taj da bi iskazivanje mržnje, prekidanje odnosa sa njim i demonstracija grubosti samo još više čitavu situaciju pogoršali. Sa druge strane, vi mu se u grijehu ne smijete pokoravati, ni ti ni tvoj brat, niti sestra. U svom pismu si spomenula da je vaš otac prethodno imao lijep i korektan odnos prema vama u situaciji kada ste ga novčano pomagali. Ako bi njegovo negativno ponašanje prema vama prestalo kod njegovog novčanog potpomaganja i ako bi se stvari vratile na staro, gdje bi obostrano razmjenjivali pažnju i lijep odnos i gdje bi on naišao na vašu ljubav i požrtvovanje, zašto to, onda, ne bi ponovo učinili? Ovo vrijedi sve dotle dok se putem novca ne bi želio postići određeni zabranjeni cilj. Pokušajte da suzdržite svoju srdžbu i nastojte da zaboravite njegove greške koje je činio prema vama. Učinite nešto na njegovom ponovnom uvažavanju i iskazivanju ljubavi prema njemu. Posjetite ga u njegovom domu i učinite mu koju uslugu. Nadati se da će ovakvo ponašanje pokrenuti u njemu iskrena očinska osjećanja, a možda ga to odvrati i od činjenja očitih harama. Odstranite iz svojih glava i misli ideju o prekidanju odnosa sa njim! Kontaktiraj sa svojim bratom i zatraži od njega da, ponovno, uspostavi vezu sa ocem! Morate znati da se vaše strpljenje i sabur sa njim ubraja u trud za koji ćete biti nagrađeni i imati sevapa. Mišljenje da se on ne treba posjećivati sve dotle dok se ne pokaje za svoje grijehe nije ispravno jer Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovom svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.” (Lukman, 15.)

Oca možete posjećivati, pod uvjetom da vam na taj način ne učini neko zlo. Imajte u vidu da od stvari koje pomažu griješniku da se pokaje jeste i činjenica da mu treba neko prići i pozvati ga da se pokaje, te da ga podsjeti na Allaha, dž.š. Sinu je naređeno da se s roditeljima lijepo ophodi, makar oni bili i mnogobošci. Kurtubi veli: Ajet nam ukazuje na to da se veza s roditeljima mora, što je više moguće, održavati, pa čak ako bi oni bili nevjernici. Ako su siromašni da se materijalno pomognu, da im se lijepa riječ uputi i dova Allahu da ih uputi.

Što se tiče tvoje sestre, ona mora da vodi računa o sebi dok boravi kod svog nastranog oca. Treba da zaključava vrata svoje sobe, a u nekim situacijama, kad više ne bude sigurna za sebe u toj kući, treba da iseli iz te kuće i ode u neko bezbjednije mjesto, kao što je tvoja kuća, ako je to, naravno, moguće. Može Allah dati da je oženi vjernik koji će je čuvati i paziti. Molimo Allaha da uputi tvoga oca, da ga izvede iz tame u svjetlost, a tebi da oprosti tvoj grijeh i da tvoju sestru učvrsti u dobru, kao i sve nas. Neka je Allahov blagoslov na našeg vjerovjesnika, Muhammeda.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE