16.6 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjePoložaj žene u Džennetu

Položaj žene u Džennetu

Pitanje:

Zanima me da li su vjerodostojni hadisi u kojima se kaže da će svaki muškarac imati dvije žene u Džennetu, ili samo ukoliko izrazi želju, i da li će se pri tome pitati i prva žena, jer po islamu žena može da uvjetuje razvod braka ukoliko muž hoće da dovede drugu ženu, zatim, da će se u toku dana približavati stotini djevica, te da će imati šator od bisera gdje će prilaziti ženama, a jedna drugu neće vidjeti? Da li će to sve zaista biti tako?

Odgovor:

Džennet je istina, kao što je istina da je stvoren i da postoji danas. Međutim, Džennet sa ovim našim svijetom u kojem živimo nema ništa zajedničko osim naziva. Uživanja u Džennetu odnose se i na muškarce i na žene. Nijednima ništa neće biti uskraćeno. Ovdje je spomenuto nekoliko stvari glede džennetskih uživanja, kao i osjećaj ljubomore. U Džennetu nema ljubomore. Taj osjećaj ili svaki drugi osjećaj slabosti vezan je za ovaj svijet. Isto kao što je slučaj sa vinom koje na ovom svijetu opija i zbog čega je zabranjeno, dok će u Džennetu to vino biti slatko i neće opijati, kao što kaže Uzvišeni u 19. ajetu sure El-Vakia i u 47. ajetu sure Es-Saffat: “Od njega neće osjećati glavobolju niti će razum gubiti.”

Imam Ahmed bilježi hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem se navodi da je rekao: “U Džennetu će svakom muškarcu pripasti dvije žene od hurija krupnih očiju. Na svakoj od njih bit će sedamdeset ogrtača iza kojih će vidjeti srž kosti njene potkoljenice.” U drugom hadisu koji bilježi imam Muslim u nešto drugačijoj verziji spominje se ista nagrada. Od Ebu Seida el-Hudrija prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjek koji će biti najnižeg položaja u Džennetu jeste onaj koji će imati osamdeset hiljada sluga i sedamdeset i dvije žene. Postavit će mu se šator u obliku kupole od smaragda i sefira kao što je udaljenost od Džebabije do San’e.” (Bilježi Tirmizi od Amra b. Harisa)

Dakle, sve ono što je spomenuto u pitanju, od uživanja u Džennetu, neće biti u smislu kako to ljudi mogu da zamisle danas. Naime, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U njemu je Gospodar za Svoje pokorne robove pripremio ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo niti je nekome od ljudi palo na pamet.”

Sve što naš razum ne može da dokuči spada u gajb (nevidljivo i nepoznato za nas), čime se ne treba opterećivati. Također, želje će ljudima biti ispunjene onako kako budu zaželjeli, s tim da nikome neće smetati što onaj ima nešto, a drugi nema. U Džennetu neće biti osjećaja pakosti, zavisti, ljubomore ili mržnje, što znači da sve što osjećamo na ovom svijetu nema veze sa onim svijetom.

Allah najbolje zna!

Odgovorio: Harmin Suljić, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE