13 C
Sarajevo
PočetnaHadždžPokrivanje lica u ihramima

Pokrivanje lica u ihramima

Pitanje:

Može li žena u ihramima pokriti lice?

Odgovor:

Dok je muhrim (tj. u ihramu), ženi nije dopušteno nositi nikab, ali joj je dopušteno spustiti veo s glave da pada preko lica i tako se zastre od pogleda stranaca. Međutim, zastor ne smije biti priljubljen uz lice kao nikab. Imam Ibn Abdulberr i Ibn Kudame pozivali su se na konsenzus učenjaka kada je riječ o ovom pitanju. (Vidjeti: Et-Temhid, 15/108, i El-Mugni, 3/311-312.) Aiša, majka vjernika, kazala je da žena u ihramima može prekriti svoje lice ako želi. (Vidjeti: Bejheki, 5/75/9050, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Irvaul-galil, 4/212.) Esma, Ebu Bekrova kćerka, kaže: “Zastirale smo lica od stranaca dok smo bile u ihramima.“ (Hakim, 1/624/1668. Imam Hakim, Zehebi i šejh Albani ovu predaju smatraju ispravnom. Vidjeti: Irvaul-galil, 4/212 i Džilbabul-meretil-muslime, str. 108.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE