21 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaNaše nas brige veoma mnogo uznemiravaju i zaokupljaju našu pažnju!

Naše nas brige veoma mnogo uznemiravaju i zaokupljaju našu pažnju!

PITANJE:

Moje pitanje je vezano za problem kojim smo ja i moj suprug jako zaokupljeni. On se očituje u tome da mnogo razmišljamo o svim životnim pitanjima i stvarima za koje se mnogo brinemo, što sve utiče na naše ibadete. Najveći dio svog vremena provodimo u razmišljanju o brigama i problemima sa kojima se suočavamo. Da li ima neko rješenje za ovakvo stanje?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Allahu, dž.š. Poštovana i plemenito sestro, zahvaljujemo ti prije svega na iskazanom povjerenju. Molimo Uzvišenog Allaha, dž.š., da nas sve pomogne, uputi na Pravi put, olakša sticanje spoznaje, da nam istinu pokaže istinom, te da nam podari blagodat njenog slijeđenja, a da nam laž pokaže u njenom pravom svjetlu, te da učini da je se klonimo i da ne dopusti da nam ona bude nejasna i nerazumljiva, pa da zalutamo.

Što se tiče tvog pitanja za savjet, moj odgovor i komentar na njega su sljedeći:

Prvo: Razmišljanje o životnim pitanjima i našim ličnim i općim stvarima je nužna i  veoma važna potreba kako bi se putem razmišljanja mogli pravilno postaviti i odrediti prema njima i kako bi, također, mogli iz njih izvući adekvatnu korist!! Časni Kur'an, koji je Allahov, dž.š., govor, u više ajeta podstiče na razmišljanje: “… I o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio…'” (Ali ‘Imran, 191.)

“… a i u vama samima – zar ne vidite?” (Ez-Zarijat, 21.)

“Zašto ne razmislite?” (El.En'am, 50.)

“Zašto se ne opametite?” (El-Kasas, 60.)

Tu su i drugi ajeti koji nas podstiču na razmišljanje o našim stvarima i poslovima, pa, čak, i o životu i bićima oko nas.

Prema tome, razmišljanje u svojoj suštini ne predstavlja problem. Ono je, čak, nužna i veoma važna potreba koju nam naša vjera propisuje i na koju nas Kur'an podstiče.

Drugo: Pitanje “razmišljanja” može se preinačiti i preobraziti u psihološki ili društvni problem, i to kada ono postane smetnjom čovjeku u izvršavanju i ispunjenju njegove prirodne uloge i onoga što se od njega očekuje u životu. To se dešava kada preuzme na sebe odgovornost za stvari koje ne može podnijeti ili sebe preokupira razmišljanjem o stvarima koje ne može svojim učestalim razmišljanjem ubrzati, niti odgoditi njihov tok!! Takvo razmišljanje za njega postaje uznemiravajuća briga koja ga ometa u daljnjem napredovanju, kreativnosti i inicijativi!!! Ono pobuđuje nedoumicu i zbunjenost, kao i neuspjeh i plašljivost u  donošenju bilo kakve odluke!!!

Razmišljanje može postati i akaidski  problem, ako čovjek pređe granice svojih umnih i spoznajnih sposobnosti, razmišljajući o gajbu, odnosno o onome što svojim razumom ne može obuhvatiti i dokučiti. Šta više, on kroz ovo razmišljanje otvara šejtanu brojna vrata da utječe na njega.

Treće: Što se tiče vašeg učestalog razmišljanja o svakoj stvari i  pokazivanja brige za svaki problem, to je do određene granice normalna stvar, ali pod uslovom da ne postane smetnjom i preprekom u obavljanju svakodnevnih životnih poslova na jedan prirodan način. Ovdje mislimo, prije svega, na to da li će vas ovo razmišljanje dovesti do iznalaženja rješenja za ove probleme sa kojima se suočavate!? Da li ove životne situacije i pojave zaslužuju svo ovo vrijeme koje odvajate za razmišljanje o njima!? Ako je odgovor pozitivan, tada problem uopšte ne postoji! Ali ako je on negativan, samim vašim shvatanjem da one to ne zaslužuju, vi ste, već, prešli pola puta u rješavanju problema. To je već identificiranje i markiranje (dijagnosticiranje) problema i njegovo svjesno priznavanje! Jer kada spoznamo vrstu i strukturu problema, tada nam je olakšano da iznađemo odgovarajući metod i sredstvo za njegovo rješavanje.

Četvrto: Savladavanje ovog problema zahtijeva neku vrstu vježbe i proticanje određenog vremena. Vas dvoje posjedujete odluku za početak, a posjedujete, također, uz Allahovu, dž.š., pomoć i uputu, sposobnost za njegovo rješavanje. Vi, usto, morate imati  i samopouzdanje u tom pravcu!

Peto: Ja vam predlažem da podijelite vaša interesovanja i  probleme na tri razine:

Prva razina:  Interesovanja ili problemi koji direktno utječu na vaš bračni i društveni život i koji uveliko mogu dovesti do razvoda braka. Ovakvim problemima se mora dati njihovo realno mjesto što se tiče objektivnog razmišljanja, njihovog rješavanja i dogovora oko njih. Ne smije se dopustiti da se oni vremenom nagomilaju  tako da bude otežano sučeljavanje sa  njima.

Druga razina: Interesovanja ili problemi kod kojih se izjednačavaju negativne i pozitivne strane. Vi ste, u krajnjoj dinstanci, jedna njihova strana i dio. Kod pojave ove vrste problema, klanjajte istiharu Allahu, dž.š., a nema smetnje da se vezano za njih posavjetujete sa drugima. Zatim napravite usporedbu problema sa svim raspoloživim alternativama, a nakon toga donesite odluku koju smatrate ispravnom, vodeći pri tome računa o šerijatskim i običajnim pitanjima, ali bez pretjerivanja u istraživanju i poklanjanju pažnje.

Treća razina: Interesovanja ili problemi koji vas se ne tiču na bilo koji način, jer se oni odnose na druge ljude. Kod ove vrste preče vam je da se ne upuštate u njihovu raspravu, ne opterećavate svoje misli i ne gubite vrijeme na njih, pošto vas se one, jednostavno rečeno, ne tiču! Vaše mišljenje o njima  neće ništa ubrzati ili usporiti.

Šesto: Naša životna pitanja i problemi mogu se svesti u tri kategorije:

1- Stvari koje su prošle i završile se. Ovakvim stvarima se ne smijemo previše baviti i biti zaokupljeni njima, osim u mjeri koja će nam pružiti mogućnost da se okoristimo svojim greškama i iskustvima za budućnost. Prošlost se ne može vratiti i zbog toga nema potrebe i razloga za bavljenje stvarima koje su prošle.

2-  Stvari koje se tek trebaju dogoditi u budućnosti. Kod ove kategorije je preče da se njome bavimo prije vremena. Pošto je budućnost pitanje gajba, odnosno nepoznatog, sve što je na nama u ovom slučaju jeste da odredimo moguće opcije za konkretno pitanje, i kada dođe vrijeme, oslonićemo se na Allaha, dž.š., i donijeti odgovarajuću odluku.

3-  Aktuelne stvari sa kojima živimo i koje trenutno doživljavamo. Ovo su stvari kod kojih trebamo pokušati usporediti sve raspoložive solucije. Nema smetnje da se posavjetujemo oko njih ili razmijenimo mišljenje, bez pretjerivanja ili velike zabrinutosti i  uzbuđenja. Na kraju će stvari, uz Allahovu, dž.š., dozvolu, ići onim tokom kojim želimo i očekujemo. Sve dok smo poduzeli sve korake, kao što su klanjanje istihare i savjetovanje sa drugima, u onome što nam je Uzvišeni Allah, dž.š., odabrao krije se svako dobro.

Sedmo: Navikavanje duše na ovu stvar zahtijeva jedan vid vježbe (treninga). Ti se možeš dogovoriti sa svojim mužem da se potpomažete po ovom pitanju i da opomenete  jedno drugo ukoliko bi neko od vas prešao mjeru i granicu u poklanjanju pažnje prema bilo kom problemu više od potrebnog. Malo po malo, vi ćete se zateći kako se odnosite prema životnim pitanjima sa velikom objektivnošću.

Osmo: Jedna vrlo dobra knjiga je napisana na temu zabrinutosti i brige. Ona sadržava veoma zanimljive praktične metode koje pomažu u odnosu prema ovom problemu. Savjetujem vam da je pročitate, a knjiga nosi naslov “Pusti brigu i započni novi život!”, a autor ovog djela je Dejl Kerindž.

Deveto: Prije i poslije svega ovoga upozoravamo vas na važnost čistog nijeta i iskrene dove Allahu, dž.š., da vas uputi na pravi put, pomogne vas i upravi vaše korake!

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE