16 C
Sarajevo
PočetnaNamazNamaz čovjeka koji ne želi da se izmiri s drugim čovjekom

Namaz čovjeka koji ne želi da se izmiri s drugim čovjekom

Pitanje:

U naš džemat dolaze dva čovjeka koji ne govore a zajedno klanjaju sve namaze. Jedan od njih traži pomirenje, a drugi to neće. Da li je ispravan namaz čovjeka koji neće da se pomiri?

Odgovor:

Zabranjeno je da muslimani ne govore jedan s drugim. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dopušteno izbjegavanje i napuštanje više od tri dana. Onaj ko napusti brata muslimana više od tri dana i umre, ući će u Vatru.” (Ebu Davud i Ahmed, s lancem prenosilaca koji ispunjava kriterije koje su postavili Buharija i Muslim. Vidjeti: Irvaul-galil, 7/94.) U drugom hadisu stoji: “Ko napusti svog brata godinu dana, kao da je prolio njegovu krv.” (Buharija, u zbirci El-Edebul-mufred, 404, Ahmed, 4/220, i Askeri, u djelu Tashifatul-muhaddisin, 1/528, sa ispravnim lancem prenosilaca, tvrde Hakim, Zehebi, i hafiz Iraki u opaskama na djelo El-Ihja, 2/280. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/599/928.)

Abdullah b. Mes'ud govorio je: “Ako se dva muslimana budu međusobno izbjegavala, jedan od njih izašao je iz islama, i da bi se vratio, mora se pomiriti sa svojim bratom.” (Taberani, u djelu El-Kebir, 9/183/8904, s dobrim lancem prenosilaca, tvrdi imam Munziri, u djelu Et-Tergib, 3/282. Imam Hejsemi tvrdi da su prenosioci ovog predanja pouzdani. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 8/67.)

Postoji više od dvadeset hadisa koji zabranjuju izbjegavanje muslimana. Na osnovu toga, možemo odgovorno kazati da je neprihvatanje ruke pomirenja veliki grijeh. Ipak, nepomirenje ne utječe na ispravnost namaza, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE