14 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaŠerijatski tretman onanije i način liječenja problema

Šerijatski tretman onanije i način liječenja problema

Pitanje:

Poštovani i dragi brate! Stidim se postaviti ovo pitanje, međutim, ima jedna sestra muslimanka koja je tek nedavno prihvatila islam i želi znati odgovor na njega. Ja joj ne mogu odgovoriti na njega, jer ne poznajem validne argumente iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s. po tom pitanju. Nadam se da ćete nam vi pomoći!

Molim Uzvišenog Allaha, dž.š., da mi oprosti, ako pitanje bude neprilično. Međutim, samim time što smo muslimani, mi se ne smijemo stidjeti ničega kada je u pitanju sticanje znanja. Njeno pitanje glasi: Da li je masturbacija dozvoljena u islamu? Molim Uzvišenog Allaha, dž.š., da nam svima poveća znanje!

Odgovor: 

Hvala Allahu, dž.š.
Prvo: Kur'an; Ibn Kesir, r.a., kaže: “Imam Šafija i oni koji se slažu sa njim po pitanju zabrane masturbacije uz pomoć ruke, poslužili su se kao dokazom za svoj stav slijedećim riječima Uzvišenog Allaha, dž.š.: ‘I koji stidna mjesta svoja čuvaju, – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju;- a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.'” (El-Mu'minun, 5-7.)

Imam Šafija u poglavlju o braku “Kitabun-nikah” kaže: “Iz citiranog čuvanja stidnih mjesta svojih, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu je evidentna zabrana svega onoga što je izvan ove dvije kategorije (odnosno supruga i ropkinja). To je i potvrđeno riječima Uzvišenog Allaha, dž.š.: “A oni koji i pred toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.” Stoga, nije dozvoljena upotreba splovila, osim kad je u pitanju supruga ili ropkinja. Također, nije dozvoljena ni masturbacija. Allah, dž.š., najbolje zna.” (Eš-Šafii, Kitabul-Umm.)

Neki islamski učenjaci su kao argument u ovom pitanju naveli i riječi Allaha, dž.š.: “I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne!” (En-Nur, 33.)
Oni kažu da imperativ da se suzdrže u takvoj situaciji zahtijeva i izuskuje strpljenje od svega drugog.

Drugo: Sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kao argument, ovdje su spomenuli hadis koji prenosi Abdullah ibn Mesud, r.a., gdje on kaže: “Bili smo kao momci s Alahovim Poslanikom, s.a.v.s. ne nalazeći ništa, pa nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: ‘O mladići, ko je od vas u mogućnosti da se oženi (ko ima fizičku sposobnost i može da podnese troškove ženidbe), neka to uradi, jer će tako lakše sačuvati svoj pogled i svoj spolni organ! A ko nije u stanju da to učini, neka posti, jer mu je post najbolja zaštita od harama!'” (Buhari u Sahihu, broj hadisa u Fethul-Bariju: 5066.)

Zakonodavac je uputio, u slučaju nemogućnosti ženidbe, na alternativu posta, pored teškoća sa kojima se postač susreće, a nije uputio na masturbaciju, bez obzira na jačinu pobude koja je podstiče. Ona je mnogo lakše rješenje, ali i pored toga ona nije dopuštena.
Po ovom pitanju ima još argumenata koji idu u prilog zabrane ovog čina, ali ćemo se zadovoljiti sa navedenim. Allah, dž.š., najbolje zna.

Što se tiče terapije za one koji su izloženi ovoj anomaliji, u onome što slijedi ponudit ćemo nekoliko savjeta i mjera za rješavanje ovog problema:

1- Odazivanje Allahovoj, dž.š., naredbi i izbjegavanje Njegove srdžbe mora biti glavni motiv kod oslobađanja od ove navike.

2- Odbacivanje te navike korjenitim rješenjem problema, odnosno ženidbom, zbog oporuke Allahovog Poslanika s.a.v.s. koju je izrekao mladićima.

3- Odbacivanje od sebe pokvarenih misli i došaptavanja šejtana, a preokupiranje duše i misli sa stvarima od kojih će se imati hajra i na ovom i na onom svijetu. Dugotrajno bavljenje zlim pomislima dovodi do djela koje se vremenom ustaljuje i ukorjenjuje, tako da postaje navikom od koje se teško odvići.

4- Obaranje pogleda, pošto gledanje zavodnih i izazovnih likova i slika, nezavisno od toga da li se radi o živim bićima ili fotografijama, i davanje pogledu neograničene slobode, vuče čovjeka haramu. Zbog toga je Uzvišeni Allah, dž.š., rekao: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje…!” (En-Nur, 30.)
Allahov Poslanik, s.a.v.s. kaže: “Ne prati prvi pogled drugim!” (Tirmizi u Sunenu, hadis br. 2777, a Albani u Sahihu-l-džami'u, hadis br. 7953, za njega kaže da je hasen – dobar.)

Kod prvog pogleda koji je slučajan nema grijeha, ali je drugi pogled već zabranjen. Isto tako, sva ona mjesta na kojima se nalaze stvari koje podstiču i pokreću skrivene strasti treba izbjegavati i udaljiti se od njih.

5- Preokupacija raznovrsnim ibadetima kako se ne bi na taj način imalo slobodnog vremena za činjenje grijeha.

6- Uzimanje u obzir zdravstvenih smetnji koje dolaze kao rezultat takve vrste prakse. Tu je na prvom mjestu slabljenje vida i živaca, a zatim slabost spolovila, bolovi u leđima i druge posljedice koje spominju medicinari. Tu su, također, i psihičke posljedice kao što su uzrujanost i grižnja savjesti. Međutim, najgore od svega toga jeste propuštanje namaza zbog učestalog kupanja ili njegovog otežanog obavljanja, što je posebno izraženo u zimskim danima. Tu je, također, i kvarenje posta.

7- Ispravljanje nekih pogrešnih shvatanja i ubjeđenja, pošto neka omladina misli da je ova navika dozvoljena, argumentujući to zaštitom sebe od bluda i homoseksualizma, mada oni, ponekad, nisu ni blizu tog nemoralnog postupka.

8- Naoružavanje čvrstom voljom i odlukom i nepredavanje čovjeka pred šejtanom. Izbjegavanje samoće kao što je odvojeno noćivanje u kući. U jednom hadisu je došlo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. zabranio da čovjek prenoći sam. (Ahmed u Musnedu, broj hadisa u Sahihu-l-džami'u: 6919.)

9- Prihvatanje aktivnog lijeka koji je preporučio Allahov Poslanik, s.a.v.s. tj. posta, jer on slama oštricu strasti i kultivira seksualni nagon.
Opreznost od čudnih pojava kao što je zaklinjanje ili zavjetovanje da se više neće vraćati toj navici. Ako joj se ponovno vrati, to će biti kršenje zakletvi nakon njenih čvrstih donošenja. Apstiniranje, također, od konzumiranja lijekova i sredstava za smirenje strasti i seksualnog nagona, jer se u njihovom korištenju krije opasnost po zdravlje tijela. U sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s. došlo je vjerodostojnim putem ono što upućuje na zabranu konzumiranja sredstava koje u cjelosti eliminišu strasti i seksualni nagon.

10- Pridržavanje šerijatskih adaba kod spavanja, kao što je učenje zikra zabilježenog od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. u toj prilici, zatim, spavanje na desnom boku i izbjegavanje spavanje na stomaku zbog toga što je Allahov Poslanik, s.a.v.s. zabranio takav položaj prilikom spavanja.

11- Naoružavanje strpljenjem i čednošću, jer imamo obavezu da se strpimo i suzdržimo od činjenja zabranjenog, pa makar ga nefs želio činiti. Moramo znati da poticanje nefsa na krepost i neporočnost dovodi na kraju do njegovog postizanja i preobražaja u svojstveno ponašanje čovjeka. Potvrdu za to imamo u riječima Allahovog Poslanika, s.a.v.s. gdje on kaže: “Ko bude tražio čednost, Allah, dž.š., će ga učiniti kreposnim. Ko bude tražio pomoć od Allaha, dž.š., Allah, dž.š., će mu pomoći. Ko bude pokazivao i tražio strpljivost, Allah, dž.š., će mu je dati. Niko nije dobio boljeg i opsežnijeg dara od strpljenja.” (Buhari u Sahihu, broj hadisa u Fethul-Bariju: 1469.)

12- Ako čovjek zapadne u ovu vrstu grijeha, ono što treba učiniti jeste da požuri sa pokajanjem i traženjem oprosta od Uzvišenog Allaha, dž.š., te da čini dobra djela bez očajavanja i beznađa. Očaj i beznađe u Allahovu, dž.š., milost jedan je od velikih grijeha.

13- I na kraju, ono u što nema nikakve sumnje jeste da traženje utočišta kod Allaha, dž.š., ponizno i skrušeno obraćanje dovom Allahu, dž.š., te traženje pomoći od Njega u oslobađanju i riješavanju od ove navike je jedan od najboljih načina izlječenja ove anomalije, pošto se Uzvišeni Allah, dž.š., odaziva dovi roba kada Ga pozove i zamoli. Allah, dž.š., najbolje zna.

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE