14 C
Sarajevo
PočetnaNamazKada se predaje selam ako se namaz klanja u džemata?

Kada se predaje selam ako se namaz klanja u džemata?

Pitanje:

Interesuje me da li se selam u namazu predaje nakon što imam preda i na lijevu i na desnu stranu, ili se odmah za njim predaje?

Odgovor:

Ispravno mišljenje je da se selam predaje nakon što imam preda selam i na lijevu stranu. Imam Buharija u svom Sahihu zabilježio je hadis od Itbana ibn Malika u kojem se kaže : “… a zatim je predao selam pa smo i mi predali selam nakon što je on predao.” (Buharija, 1/236, Sunnenul-Bejheki, 2/230, Sunenu-Nesai, 3/65)

Imam Bejheki je u svom Sunenu naslovio poglavlje ” Muktedija (onaj koji klanja iza imama) ne predaje selam sve dok imam ne preda selam”, a zatim je naveo spomenuti hadis koji smo već citirali.

Ovo mišljenje zastupa većina islamskih pravnika i ovo je mišljenje Ebu Jusufa i Muhammeda, učenika Ebu Hanife, i ovo mišljenje se, također, prenosi od samog Ebu Hanife. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: hfz. Dževad Gološ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE