25.5 C
Sarajevo
PočetnaNamazNačin obavljanja namaza u avionu

Način obavljanja namaza u avionu

PITANJE:

Kako će musliman obaviti namaz u avionu? Da li je bolje obaviti namaz u prvom namaskom vremenu ili je bolje sačekati dok avion ne sleti na aerodrom, znajući da će sletjeti pred istek namaskog vremena?

ODGOVOR:

Ako se musliman zatekne u avionu kada nastupi namaski vakat, obavezan je obaviti namaz u okvirima svojih mogućnosti. Bude li mogao klanjati u stojećem položaju i bude li u stanju upotpuniti ruku’ i sedždu, učinit će tako. U nemogućnosti obavljanja namaza stojeći, klanjat će sjedeći saginjući se (spuštajući gornji dio tijela) prilikom obavljanja ruku’a i sedžde (za sedždu će se više saget, op. prev.).  Nađe li mjesta u avionu gdje će biti u stanju klanjati stojeći i gdje će moći učiniti sedždu na podu, obaveza (vadžib) mu je tako klanjati, a nikako sjedeći. Dokaz tome su riječi Allaha, dželle šanuhu: ”Zato se Allaha bojte koliko god možete.” (Et – Tegabun, 16.)

 Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Imranu b. Husejnu dok je bio bolestan: “Klanjaj stojeći, pa ako ne budeš mogao, onda sjedeći, a ako ni tako ne budeš mogao, onda na boku.” (Buharija, poglavlje: “Unepotpunjavanje namaza”, 1117.)

Ovaj hadis bilježi i Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, sa dodatkom: “…pa ako ne budeš mogao, onda na leđima (opružen).

Namaz je, svakako, najbolje klanjati u prvom namaskom vremenu. Dozvoljeno je odgoditi ga do pred kraj namaskog vremena kako bi klanjao na zemlji, oslanjajući se na (druge) opće dokaze.

Isti propis važi i za obavljanje namaza u autu, vozu ili na brodu. (Šejh Ibn Baz, Važne fetve o namazu, str. 40 – 41)

ŠEJH IBN BAZ

 

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE