25.5 C
Sarajevo
PočetnaNamazUpotpunjavanje safova

Upotpunjavanje safova

Pitanje:

Neki su ljudi na temelju hadisa o davanju prednosti desnoj strani safa i hadisa u kojem stoji da meleki blagosiljaju klanjače na desnoj strani safa, kazali da se safovi uspostavljaju s desne strane i da je dovoljno da se na lijevoj strani nalazi samo jedan čovjek, a svi ostali na desnoj. Možete li mi objasniti ovo pitanje?

Odgovor:

Brojni su hadisi koji govore o uspostavljanju safova, a ovdje ćemo navesti samo neke. Enes, radijallahu anhu, prenio je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poravnajte vaše safove, zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza” (El-Buhari i Muslim).

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: “Ispravite safove, odista to namazu daje ljepotu” (El-Buhari).

Džabir b. Semura, radijallahu anhu, pripovijedao je: “Resulullah je, sallallahu alejhi ve sellem, izašao pred nas i rekao: ‘Zar se nećete poredati u safove, kao što se meleki redaju kod svog Gospodara?’ Upitali smo: ‘Allahov Poslaniče, a kako se meleki poredaju u safove kod svog Gospodara?’ ‘Upotpune prve safove i zbiju se u njima’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem” (Muslim).

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: “Zbijte safove, poravnajte ramena, popunite praznine, ne ostavite mjesta za šejtana, blago dotičite ruke svoje braće klanjača; ko sastavi saf, neka ga Allah sastavi sa Sobom, a ko prekine saf, neka ga Allah od Sebe odvoji!” (Ebu Davud i Ahmed). Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne smijem dopustiti postojanje praznina u safovima” (Et-Taberani).

Safovi se uspostavljaju tako što muktedije spajaju ramena i nožne članke. Tako su, klanjajući za Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi činili. A hadis na koji ste ukazali zabilježili su Ebu Davud i Ibn Madža, preko Aiše, radijallahu anha, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah i Njegovi meleki blagosiljaju desnu stranu safa.” Ali je ovaj hadis, u ovom obliku, slab, kako to kažu El-Bejheki i El-Albani. Ispravno je da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one klanjače koji popunjavaju praznine u safu” (El-Bejheki).

U vezi s vrijednosti desne strane nad lijevom, šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, kaže da je “vrednije stati na desnu stranu safa samo u slučaju da u odnosu na imama s obje strane stoji isti broj ljudi”. Dakle, ako u odnosu na imama s lijeve strane stoji manje ljudi, u tom slučaju nije bolje stati na desnu stranu safa. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE