16 C
Sarajevo
PočetnaZekat i sadakaMože li se dati zekat unaprijed

Može li se dati zekat unaprijed

Pitanje:

Smije li se zekat dati unaprijed?

Odgovor:

Nema u šerijatskim izvorima, koliko mi je poznato, jasnog argumenta koji brani izdvajanje zekata prije nego imetak pregodini. Abbas je pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ranijem izdvajanju zekata pa mu je dozvolio. (Tirmizi, 3/301/678, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihu Sunenit-Tirmizi, 1/366.)

Ovo je stav izrazite većine islamskih učenjaka, (Vidjeti: El-Mebsut, 2/176, El-Havil-kebir, 15/290, El-Mugni, 2/260 i Medžmu'ul-fetava, 25/85. ) za razliku od imama Malika (Vidjeti: Et-Temhid, 4/60.) koji to zabranjuje osim ako se radi o kratkom vremenskom periodu koji je preostao do napunjenja godine, i Ibn Hazma (Vidjeti: El-Muhalla, 6/95-96.) koji to zabranjuje općenito.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE