20 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiKome pripada pravo starateljstva nad djetetom nakon razvoda braka?

Kome pripada pravo starateljstva nad djetetom nakon razvoda braka?

Pitanje:

Ako žena ima muško dijete iz prvog braka, pa se ponovo uda, kome pripada to dijete, majci ili ocu? Ima li dijete pravo da odluči gdje će živjeti, kod majke ili oca, od koje starosne dobi dijete može da odlučuje?

Odgovor:

Najbolji oblik odgoja djeteta jeste odgoj u okrilju oba roditelja, jer dijete pomoću njihove zajedničke pažnje i odgoja postaje kompletna i uravnotežena ličnost. Ukoliko se roditelji rastave, majka je preča od oca da se brine o djetetu, osim ako se kod majke pojavi zapreka ili kod djeteta osobina koja nalaže da mu se ponudi izbor između majke i oca.

Razlog što se prednost u odgoju djeteta daje majci jeste to što majka u osnovi vodi brigu o djetetu, pazi ga i doji. Ona najbolje zna kako ga odgojiti i ima više strpljenja i upornosti od samoga muškarca. Također, majka ima više vremena od oca, tako da će dijete imati više koristi jer će mu se posvećivati više vremena.

Abdullah b. Amr prenosi da je neka žena rekla: “Allahov Poslaniče, ovaj moj sin bio je u mom stomaku, moje grudi su ga dojile, a njegov otac tvrdi da će mi ga uzeti!?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ti si preča tom djetetu, osim ako se udaš.” (Ahmed, 2/182, Ebu Davud, br. 2276, i Hakim, 2/225, koji kaže da je sahih)

Jahja b. Seid prenosi da je čuo Kasima b. Muhammeda kako govori: “Kod Omera b. Hattaba bila je jedna žena ensarijka koja mu je rodila Asima b. Omera, pa ju je Omer razveo. Jednom prilikom Omer je došao u mjesto Kuba i našao svoga sina u dvorištu džamije. Uzeo ga je za mišice i stavio ga ispred sebe na jahalicu. Djetetova nena po majci sustiže ih i poče se sa njim prepirati sve dok ne dođoše do Ebu Bekra es-Siddika.

Omer reče: ‘Ovo je moj sin’, a Ebu Bekr reče: ‘Pusti ih neka idu (nena i dijete).’ Omer ga više ništa nije pitao.” (Malik, El-Muvetta, 2/767, i Bejheki, 8/5)

U jednoj od tih predaja navodi se da je Ebu Bekr rekao Omeru: “Majka je brižnija, blaža, duševnija i bolja za svoje dijete, ako se ne uda.”

Ove Ebu Bekrove riječi pojašnjavaju nam razlog za davanje prednosti majci u brizi o djetetu ukoliko su roditelji rastavljeni.

Brigu o djetetu nije dozvoljeno predati nemuslimanki, jer nemuslimani nemaju pravo starateljstva nad muslimanima, bilo da se radi o majci ili ocu.

Sa otprilike navršenih sedam godina djeteta i njegovom sposobnošću da samostalno jede i izvršava druge obaveze prestaje propis njegove dodjele majci, te se tada djetetu daje pravo na izbor između života sa ocem ili majkom, bez ikakve prisile ili uvjetovanja. Također, djetetovo opredjeljenje ne smije biti motivirano izbjegavanjem šerijatskih propisa kao što su namaz, hidžab, post i sl. Allah najbolje zna!

Odgovorio: dr. Emir Demir

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE