13 C
Sarajevo
PočetnaZekat i sadakaKo polaže pravo na zekat

Ko polaže pravo na zekat

Pitanje:

Može li muž dati zekat svojoj supruzi i obrnuto?

Odgovor:

Muž ne može dati zekat svojoj supruzi, makar spadala u jednu ili više skupina koja ima pravo na zekat, iz razloga što je dužan da je izdržava. Ibn Munzir i Ibn Kudame pozivali su se na konsenzus pravnika o tom pitanju. (Vidjeti: El-Idžma, str. 58, El-Mugni, 2/511, Ahkamun-nisa, 5/163.)

Može li žena dati zekat svome suprugu, naravno ako spada u skupinu koja ima pravo na zekat – pitanje je u vezi s kojim učenjaci nemaju jednoglasan stav. Imam Ebu Hanife, Malik, i Ahmed, po jednoj verziji, smatraju da žena ne može dati zekat svom mužu, dok imam Šafija, Muhammed, Ebu Jusuf, i Ahmed, po drugoj verziji, Ibn Munzir, Ibn Kudame, Kurtubi i neki drugi učenjaci to smatraju legitimnim. (Vidjeti: El-Mugni, 2/511-512, El-Hidaja, 1/111, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 8/176, i Ahkamun-nisa, 5/163.)

Pravnici koji to dopuštaju svoj stav obrazlažu time da žena nije obavezna izdržavati muža, pa je on za nju, u pogledu izdvajanja zekata, strana osoba kojoj se može dati zekat. Ovo je mišljenje i prioritetnije, jer ne postoji argument koji ovu stvar zabranjuje, a i ispravna logika ide mu u prilog. Kada je riječ o tome, oni su još posegnuli za nekim hadisima, ali hadisi (Jedan je zabilježio Buharija, 1426, a drugi Taberani, 24/286/728.) nisu baš jasni da se radi o zekatu, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE