14 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li će šejtan ući u Džehennem i zašto?

Da li će šejtan ući u Džehennem i zašto?

Pitanje:

Da li će ateist (nevjernik) koji ne vjeruje u postojanje Allaha, dž. š., imati težu kaznu od samog šejtana, jer Iblis, kao što znamo, vjeruje u Allaha, dž. š.? Da li u Kur’anu postoji ajet koji ukazuje na to da će Iblis ući u Džehennem? Zašto je Iblis otkazao poslušnost Allahu, dž. š., kada zna da je Allah, dž. š., moćan i veličanstven? Ako je Allahova, dž. š., volja bila ta da Iblis bude neposlušan, da li će njegov boravak u Džehennemu biti vječnog karaktera?

Odgovor:

Što se tiče pitanja o kazni na ahiretu, ono je u domenu znanja Uzvišenog Allaha, a mi o tome znamo samo onoliko koliko nas On obavijesti putem Objave. Kafiri (nevjernici), mušrici (mnogobošci) i prokleti šejtan imat će vječno boravište u Džehennemu. Sada ćemo navesti neke ajete iz Allahove, dž. š., Knjige koji govore o tome. Iz njih ćemo saznati zašto je Iblis postao nevjernik i kakav kraj čeka njega i sve one koji ga budu slijedili.

Uzvišeni Allah, dž. š., kaže: “I kad je melekima Gospodar tvoj rekao: ‘Stvorit ću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!’, meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili, osim Iblisa, on se uzoholio i postao nevjernik. ‘O, Iblise!’, rekao je On, ‘šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam Svojim rukama stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen?’ ‘Bolji sam od njega’, rekao je on, ‘mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače.’ ‘E, izlazi onda iz Dženneta!’, reče On, ‘proklet da si! Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti!’ ‘Gospodaru moj!’, reče on, ‘daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti!’ ‘Dajem ti’, reče On, ‘do dana već određenog.’ ‘E, tako mi dostojanstva Tvoga’, reče, ‘sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih!’ ‘Istinom se kunem i istinu govorim’, reče Allah, ‘sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, Džehennnem napuniti!’” (Sad, 71–85)

Iblis je otkazao poslušnost svome Gospodaru i postao nevjernik zbog svoje oholosti i odbijanja da se pokloni Ademu, alejhis-selam, kada mu je to bilo naređeno. Iz ovoga vidimo kolika se samo opasnost krije iza samodopadanja i oholosti. Neka nam Allah, dž. š., podari spas i oprost! Iblisu neće koristiti njegovo vjerovanje u Allahovo, dž. š., postojanje i potvrđivanje Njegovog dostojanstva, kao ni zakletva Njime, jer je on svoj iman poništio kufrom, koji se očituje odbijanjem izvršenja naredbe, i putem oholosti pokušao je uzvisiti se nad Uzvišenim Allahom i uzoholio se da ispuni i ostvari Njegovu želju! Allah, dž. š., stvorio je Iblisa iz mudrosti koju On zna i da bi bio iskušenje i ispit za cijelo čovječanstvo. Onaj ko bude pokoran Allahu, dž. š., a ne Iblisu, ući će u Džennet. Ko bude nepokoran Allahu, dž. š., a u isto vrijeme bude slijedio Iblisa, ući će u Džehennem.

Činjenica da je Allah, dž. š., stvorio i Iblisa ne ukazuje na to da je On zadovoljan onim što on čini. Bože sačuvaj! To je odredba Gospodara svih svjetova, a Allah, dž. š., nije zadovoljan da Mu se čini kufr ili grijeh. Uzvišeni Allah kaže: “Ako vi budete nezahvalni, pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. A nijedan grješnik neće nositi grijehe drugoga!…” (Ez-Zumer, 7) Predmet našeg interesovanja u ovom ajetu jesu riječi Uzvišenog Allaha: “…ali On nije zadovoljan, ako su robovi Njegovi nezahvalni…” Vjerovanje u Allahovu, dž. š., sveobuhvatnu volju obuhvata dva stupnja:

1. Vjerovanje u Allahovu, dž. š., volju, koja uključuje sve ono što On voli i čime je zadovoljan, kao što su Objave koje je objavio Svojim robovima

2. Vjerovanje u Allahovu, dž. š., volju koja obuhvata sve ono što je On htio da se dogodi zbog mudrosti koju On zna, ali to samo po sebi ne podrazumijeva da je zadovoljan onim što se dogodilo.

Hvala Allahu, dž. š, na uputi i neka je salavat na posljednjeg poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 89.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE