20 C
Sarajevo
PočetnaBrakDa li je brak validan između muslimana i nemuslimanke

Da li je brak validan između muslimana i nemuslimanke

Pitanje:

Da li je brak validan između muslimana i nemuslimanke ako njeni roditelji ne žele dati dozvolu za brak jer ne žele da se ona uda za muslimana, a ona to želi i hoće. I da li je u tom braku nemuslimanka mora preći na islam, ili može zadržati svoju vjeru?  Allah vas nagradio!

Odgovor:

Prije svega trebamo znati da nevjernik može biti staratelj nevjernici ako je mladoženja musliman. Ovaj stav zastupaju učenjaci hanefijske, malikijske i šafijske pravne škole. (Vidjeti: Revdatu-talibin, 7/66, Ahkamu ehliz-zimma, 2/785, El-Fevakihud-devani, 2/28.) Po nekim verzijama, mišljenje većine pravnika odabrala je i hanbelijska pravna škola. (Vidjeti: El-Mugni, 7/364, i Eš-Šerhul-kebir, 7/343, i El-Insaf, 8/80.)

Staratelj nevjernice koja se želi udati za muslimana nema pravo zabraniti joj udaju, jer bračna veza s muslimanom put je da nevjernica primi islam. Ako joj staratelj bude zabranjivao udaju za muslimana općenito, tada gubi pravo na starateljstvo i ova odgovornost prelazi u ruke kadije, odnosno onoga ko obavlja dužnost kadije, poput učenjaka, daija i imama. Brak je ispravan makar ona ne prihvatila islam, u protivnom to bi bila bračna veza s muslimankom, a ne sa nevjernicom, ali mora biti čestita. Uzvišeni Allah kaže: “I (dopuštaju vam se) čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas. (El-Maide, 5.) To je stav imama četiri pravne škole i izrazite većine islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija. (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 32/113, El-Mebsut, 5/110, El-Džamiu li ahlamil-Kur’an, 6/81, i Ahkamu ehliz-zimma, 2/794.)

Neki su učenjaci prezirali to da musliman oženi židovku ili kršćanku čiji je narod u ratu s muslimanima. (Vidjeti: Ahkamul-Kur’an, 2/40, od Ibnul-Arebija.) Treba naglasiti da nemuslimanka mora biti židovka ili kršćanka, dok je ženidba ateistkinjom ili mnogoboškinjom bilo koje vrste strogo zabranjena. Pored toga, musliman koji oženi kitabijku neće se sačuvati grijeha, ne zbog same bračne veze već zbog posljedica braka. Dovoljno je upitati muslimana koji oženi nevjernicu, kome je povjerio odgoj djece. Osobi koja nema nikakvih vjerskih vrijednosti i koja poriče ono zbog čega je musliman stvoren! A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE