14 C
Sarajevo
PočetnaNamazŠta se prilikom činjenja sedžde prvo spušta na tlo: dlanovi ili koljena?

Šta se prilikom činjenja sedžde prvo spušta na tlo: dlanovi ili koljena?

Pitanje:

Šta se prilikom činjenja sedžde prvo spušta na tlo: dlanovi ili koljena?

Odgovor:

Prilikom činjenja sedžde čovjek na tlo prvo spušta koljena, a zatim dlanove jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek pada na sedždu spuštajući prvo dlanove na tlo. U hadisu se kaže: “Kad čovjek čini sedždu, neka to ne čini onako kako klekne deva! Neka dlanove spusti prije koljena” (Ahmed, 2/381, Ebu Davud, 840, i en-Nesai, 1090). U prvom dijelu hadisa: “Kad čovjek čini sedždu, neka to ne čini onako kako klekne deva…” izrečena je zabrana da se čovjek poistovjećuje s načinom na koji deva klekne, te se ta zabrana ne odnosi na dio tijela na koji deva klekne. Da se podrazumijevao dio tijela na koji deva klekne, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao bi: “Kad čovjek čini sedždu, neka to ne čini na ono na šta deva klekne…”

Da je hadis tako glasio, kazali bismo da se prilikom činjenja sedžde prvo spuštaju ruke, a ne koljena, utoliko što deva, kad želi kleknuti, prvo spusti koljena. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije tako rekao. Eto zbog čega je Ibnul-Kajjim, u djelu Zadul-mead, 1/215, sa sigurnošću ustanovio da je prenosilac ovaj hadisa posve obratno prenio. Ibnul-Kajjim kaže ovako: “Istina je da drugi dio hadisa ovako glasi: ‘Neka koljena spusti prije dlanova.’ Ukoliko bi čovjek prilikom činjenja sedžde ruke spustio prije koljena, poistovijetio bi se s devom kad klekne, jer ona klekne spuštajući prvo prednje noge (što su, kad je riječ o čovjeku, ruke). Ovo će biti posve jasno onom ko posmatra devu kad želi kleknuti.” Dakle, drugi dio hadisa mora ovako glasiti: “Neka koljena spusti prije dlanova”, u protivnom bi prvi i drugi dio hadisa isključivali jedan drugi. Na temelju ovog što smo iznijeli kažemo da je sunnet prilikom činjenja sedžde prvo spustiti koljena, a zatim dlanove.

Šejh Muhammed b. Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE