22.7 C
Sarajevo
PočetnaNamazPrekidanje namaza u slučaju nužde

Prekidanje namaza u slučaju nužde

Pitanje:

Kakav je propis u vezi s prekidanjem namaza u slučaju nužde? Ako sam, naprimjer, na kijamu ili ruku'u, hoću li jednostavno prekinuti namaz i zamoliti za oprost pa po obavljenoj potrebi početi ispočetka? Allah vam podario najviše stupnjeve u Džennetu!

Odgovor:

Kada postoji šerijatski validno opravdanje za prekidanje namaza dovoljno je predati selam na desnu i lijevu stranu, na osnovu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ključ namaza je abdest, njegov početak je tekbir, a završetak selam.” (Ebu Davud, 1/15/55, Ibn Madže, 1/105/224, i Hatib u djelu Tarihu Bagdad, 10/195-196/5339. Hakim i Zehebi tvrdili su da ovaj hadis ispunjava Muslimove kriterije. Imam Nevevi u djelu El-Medžmu, 3/289, i hafiz Ibn Hadžer u djelu Fethul-Bari, 2/589, hadis su ocijenili ispravnim. Njegovu autentičnost konstatirali su imam Rafi, Begavi i Mubarekfuri. Vidjeti: Hulasatul-bedril-munir, 1/111, Šerhus-sunne, 2/184, i Tuhfetul-ahvezi, 1/42. Ove je riječi zabilježio i Bejheki, 2/16/2096 i 2/173/2790, kao Ibn Mes'udove riječi, a šejhul-islam Ibn Tejmijje ovo mevkuf-predanje smatra vjerodostojnim. Vidjeti: Sudžudut-tilava, str. 84, od Ibn Tejmijje.)

Ako nema dovoljno vremena da preda selam na obje strane, dovoljno je predati selam samo na desnu stranu, jer predavanje selama na desnu stranu je rukn namaza, za razliku od predavanja selama na lijevu stranu, što je sunnet. Ibn Munzir poziva se na konsenzus islamskih učenjaka o tome da je dopušteno predavanje selama na samo desnu stranu. (Vidjeti: El-Idžma, str. 43/61, i El-Evsat, 3/223, od hafiza Ibn Munzira Nejsaburija.)

Imam Davudi tvrdi: “Onaj ko preda selam na samo jednu (desnu) stranu, upotpunio je namaz po konsenzusu islamskih učenjaka.” (Vidjeti: El-Mufhim, 2/204, od imama Kurtubija.)

Ako, pak, situacija zahtijeva brzu reakciju, dovoljno je srcem zanijjetiti prekidanje namaza ili jednostavno reagirati shodno datoj situaciji. Ovakav namaz mora se iznova zanijjetiti i klanjati, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE