14 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li je Iblis melek ili džin?

Da li je Iblis melek ili džin?

Pitanje:

Da li je Iblis melek ili džin? Čitajući kur’anske ajete nailazim na nedoumicu u kontekstu:

•    kada je Iblis rekao: “Zašto da činim sedždu? Njega (Adema) si stvorio od zemlje, a mene od vatre” – iz toga proizlazi da je Iblis džin;

•    s druge strane imamo ajet koji kaže: “A kad rekosmo melekima: ‘Učinite sedždu Ademu, svi se pokoriše, osim Iblisa” – iz ovoga proizlazi da je bio melek. A ako su meleki po definiciji bezgrješni, kako je Iblis mogao odbiti poslušnost?

Odgovor:

Iblis, Allah ga prokleo, bio je džin. Nikada, pa ni koliko treptaj oka nije bio melek. Meleki su časna stvorenja, ne odbijaju pokornost Allahu nego čine sve što im se naredi, a što se navodi u jasnim i direktnim kur’anskim tekstovima koji ukazuju na to da je Iblis bio džin, a ne melek. Ti dokazi jesu sljedeći:

Allah, subhanehu ve te‘ala, kaže: “Kada smo melekima rekli: ‘Učinite sedždu Ademu!’, pa su je učinili svi meleki osim Iblisa jer je on od džina bio. Oglušio se o naredbu svoga Gospodara.” (El-Kehf, 50)

Allah, subhanehu ve te‘ala, pojasnio je da je džine stvorio od vatre: “A džine smo prije stvorili od vatre usplamtale.” (El-Hidžr, 27)

U vjerodostojnom hadisu preneseno je od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Meleki su stvoreni od svjetlosti, a džini su stvoreni od rasplamtale vatre. Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.” (Muslim, Ahmed, Bejheki i Ibn Hibban)

Od svojstava meleka jeste da su stvoreni od svjetlosti, dok su džini stvoreni od vatre. U ajetima se spominje kako je Iblis sam za sebe govorio, kada ga je Allah, subhanehu ve te‘ala, upitao o razlogu odbijanja činjenja sedžde Ademu, kada mu je Allah naredio da je učini, pa je rekao: “Ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače.” (El-A‘raf, 12) Ovo je jasan dokaz da je Iblis bio džin.
Allah, subhanehu ve te‘ala, kaže: “Oni su robovi časni. Ne govore prije nego što im On dopusti i po Njegovoj naredbi djeluju.” (El-Enbija, 26–27)

U drugom ajetu, Allah, subhanehu ve te‘ala, kaže: “Sve što je na nebesima i na Zemlji Allahu sedždu čini, od životinja i meleka, i oni se ne ohole. Boje se svog Gospodara iznad njih i čine ono što im se naredi.” (En-Nahl, 49–50) Dakle, nemoguće je da meleki budu neposlušni Allahu, subhanehu ve te‘ala, jer su zaštićeni od grijeha te su stvoreni da budu pokorni.

Time što Iblis nije od meleka, nije bio ni prinuđen na pokornost i imao je pravo izbora, upravo onako kao što ljudi imaju izbor. Allah, subhanehu ve te‘ala, kaže: “Mi smo mu ukazali na Pravi put, a on će biti zahvalan ili nezahvalan.”

Hasan el-Basri rekao je: “Iblis nikada nije bio melek ni koliko je treptaj oka. On je u osnovi džin, kao što je Adem u osnovi bio čovjek.”

Priče ili predaje o tome kako je Iblis bio vođa među melekima, da je bio i isticao se kao najugledniji po ibadetu i tome slično, uglavnom su israilijati (predaje od ehlul-kitabija) koji su uglavnom suprotni onome što je spomenuto u Kur’anu.
Ajet kojeg je pitalac naveo ni čim ne ukazuje na to da je Iblis bio melek, nego ukazuje na to da je bio jedan od prisutnih među njima. Stoga, na osnovu prethodnih ajeta i hadisa, možemo slobodno reći da je Iblis, Allah ga prokleo, bio nepokorni džin i nevjernik.

Allah najbolje zna!

Odgovorio: Muhammed Salih el-Munedždžid

Preveo: Harmin Suljić, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE