22 C
Sarajevo
PočetnaHadždžKako se donosi nijjet za hadždž

Kako se donosi nijjet za hadždž

Pitanje:

Da li se nijjet za hadždž donosi u srcu ili riječima?

Odgovor:

Nijjet je preduvjet za ispravnost djela, posebno kada je riječ o obredoslovlju. Ne postoji autentično predanje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovarao nijjet za hadždž. Ibn Redžeb kaže: “U vjerodostojnom predanju navodi se da je Ibn Omer čuo nekog čovjeka koji je, oblačeći ihrame, izgovarao: ’Moj Allahu, želim obaviti hadždž i ‘umru!’, pa mu je rekao: ’Zar to obavještavaš ljude? Zar Allah ne zna šta je u tvojim grudima?’” (Vidjeti: Džamiul-ulumi vel-hikem, str. 22.)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje zapisao je: “Nijjet za abdest, gusul, tejemmum, namaz, hadždž, zekat, iskupe i ostale ibadete, po konsenzusu islamskih učenjaka, ne donosi se riječima već srcem. Nijjet riječima uvedena je stvar. Takvo nešto nije preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od ashaba. Uprkos tome, ummet je danas uveliko iskušan ovom ružnom novotarijom.” (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 18/148 i 22/140-141.)

Razmatrajući ovo pitanje, poznati hanefijski pravnik Ibn Nudžejm rekao je: “Izgovaranje nijjeta jezikom načelno je novotarija u svim ibadetima.” (Vidjeti: El-Bahrur-raik, 2/346, i Hašijetu Ibni Abidine, 3/560.)

Ibn Mulekkin tvrdi: “…i treba znati da se u hadžske obrede ulazi nijjetom koji se donosi u srcu, a ne riječima, kao što je slučaj s postom. Ovo su mišljenje odabrali Malik i Šafija, a Ebu Hanife smatra da je uz taj nijjet neophodno izgovoriti telbiju.” (Vidjeti: El-Ialam, 6/66.)

Šejh Muhammed Šukajri veli: “Izgovaranje nijjeta nije pohvalno kada je riječ o abdestu, gusulu, namazu i bilo kojem drugom ibadetu: nijjet se donosi srcem.” (Vidjeti: Es-Sunenu vel-mubtedeat, str. 28.)

Umjesno je napomenuti da učenjaci koji podržavaju izgovaranje nijjeta za hadždž ne smatraju da je to uvjet ispravnosti hadždža. Oni kažu da je mjerodavan nijjetu u srcu, i da je njegovo izgovaranje samo potvrda koja je ništavna ako se ne podudari s onim što je u srcu. (Uporediti: El-Medžmu, 7/235-236, Šerhu Fethil-Kadir, 2/434, El-Ihtijar li talilil-muhtar, 1/185, i Bedaius-sanaia, 2/366.) O ovom pravnom pitanju bilo je detaljnijeg govora na našim predavanjima vezanim za hadžske obrede u kojima smo odgovorili na sve argumente koje koriste neistomišljenici, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE