13 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeKako da musliman zamišlja Uzvišenog Allaha?

Kako da musliman zamišlja Uzvišenog Allaha?

Pitanje:

Kako da jedan musliman predoči sebi Uzvišenog Allaha? Znam da nije moguće viđenje Allaha, dž. š. Da li da zamišljam Allaha, dž. š., u liku čovjeka ili svjetlosti? Zamolio bih vas da mi pomognete u ovom pitanju!

Odgovor:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, koji u Kur’anu kaže: “Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.” (Eš-Šura, 11)
Allahu, dž. š., ne sliči niko od Njegovih stvorenja, niti se bilo ko od njih može sa Njim porediti. Niko Mu ravan nije i On nema sudruga. Allah, dž. š., daleko je od svake sličnosti sa stvorenjima. Bilo šta da pomisli čovjek u vezi sa svojim Gospodarom, mora znati da je Allah, dž. š., daleko iznad toga. Čovjek nije u stanju svojim znanjem obuhvatiti Allaha, dž. š., ili sebi predstaviti Njegov lik. Uzvišeni Allah kaže: “…a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.” (Ta-ha, 110)
Musliman, u osnovi, nije zadužen da sebi predočava i predstavlja Allaha, dž. š. Njegova obaveza i zadaća jeste da vjeruje da Allahu, dž. š., pripadaju savršena svojstva koja dolikuju Njegovoj uzvišenosti i da Mu niko ne nalikuje u tim svojstvima. Ono što ulazi u sastavni dio akide muslimana jeste vjerovanje da se Uzvišeni Allah ne može vidjeti na ovom svijetu, kao što kaže Allah, dž. š.: “Pogledi do Njega ne mogu doprijeti…” (El-En‘am, 103)

Vjernici će vidjeti Allaha, dž. š., na mjestu skupljanja svih ljudi radi obračuna na Sudnjem danu i u Džennetu.
U Sahihu imama Muslima navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom  upitan: “Da li si vidio svoga Gospodara?” “Vidio sam nur (svjetlost)”, odgovori Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
U drugoj predaji ovoga hadisa navodi se: “Svjetlost… kako da Ga vidim?”
Ovo se slaže sa onim što je došlo u suri El-A‘raf, gdje Allah, dž. š., govori Musau, alejhis-selam: “Nećeš Me vidjeti”, tj. na ovom svijetu.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ni bilo ko drugi nije vidio Gospodara svojim očima. Na Sudnjem danu, kada ljudi ugledaju svoga Gospodara na mahšeru  (mjestu sakupljanja radi obračuna), učinit će Mu sedždu zbog Njegove uzvišenosti. Viđenje Allaha, dž. š., u Džennetu bit će apsolutno najveća blagodat koja će biti ukazana i upriličena stanovnicima Dženneta.
Tvoja dužnost, brate, jeste da Allaha, dž. š., spoznaš preko Njegovih lijepih imena i atributa koje je On spomenuo u Svojoj Knjizi i o kojima nas je obavijestio Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ne opterećuj sebe onim što ne možeš podnijeti i postići! Okreni se onome što ti je tvoj Gospodar naredio, te se riješi i oslobodi šejtanskog došaptavanja! Da te Allah, dž. š., uputi ka onome čijim ćeš činjenjem postići Njegovo zadovoljstvo!

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju,  str. 6.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE