7 C
Sarajevo
PočetnaNamazKada se računa da je čovjek stigao na džuma-namaz

Kada se računa da je čovjek stigao na džuma-namaz

Pitanje:

Ako čovjek iz opravdanih razloga zakasni na jedan rekat džuma-namaza, da li se računa da je stigao na džuma ili podne-namaz, odnosno, koliko će rekata naklanjati nakon što imam preda selam?

Odgovor:

Ko stigne klanjati jedan rekat džuma-namaza stigao je na džuma-namaz, kažu hanefijski, malikijski, šafijski, hanbelijski i zahirijski autoriteti. (Vidjeti: El-Umm, 1/205-206, El-Mebsut, 2/35, El-Medžmu, 4/555-556, El-Mugni, 3/182, El-Muhalla, 5/73, Fethul-Bari, 5/21, od Ibn Redžeba, El-Insaf, 2/380, i Šerhuz-Zerkeši, 2/884-886.)

Taj svoj stav dokazuju sljedećim predanjem koje su preko Ebu Hurejre, radijallahu anhu, zabilježili Buharija i Muslim: “Ko stigne na jedan rekat namaza, stigao je obaviti taj namaz.” Hadis je općenit, odnosi se na sve namaze. Još jasniji dokaz u tom pogledu jeste predanje Ibn Omera, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ko stigne na jedan rekat džume ili nekog drugog namaza, njegov je namaz potpun.” (Nesai, Ibn Madže i Darekutni. Šejh Albani predanje smatra ispravnim. Vidjeti: Sahihun-Nesai, 1/188.)

Od ashaba ovaj su stav zastupali: Ibn Mes'ud, Ibn Omer i Enes b. Malik, radijallahu anhum, i nije preneseno da je ijedan ashab rekao suprotno tome. (Vidjeti: El-Mugni, 3/184.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE