-0.1 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeIzlaganje vjernikovih djela na Sudnjem danu

Izlaganje vjernikovih djela na Sudnjem danu

Pitanje:

Da li se period izlaganja vjernikovih djela i presuda na Sudnjem danu razlikuju od perioda izlaganja djela nevjernika i njegove presude?

Odgovor:

U to nema sumnje. Govoreći o Sudnjem danu, Allah, dž. š., kaže: “Tog dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a bit će to mučan dan za nevjernike.” (El-Furkan, 26) Posebno naglašavanje da će taj dan biti mučan za nevjernike ukazuje na to da takav slučaj neće biti sa vjernicima. U drugom ajetu Allah, dž. š., kaže: “Bit će to naporan dan nevjernicima, neće biti lagan.” (El-Muddessir, 9–10) Ovaj ajet implicitno ukazuje na to da će taj dan za vjernike biti lagan, a na to ukazuje i sljedeći ajet: “I, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: ‘Ovo je težak dan!’” (El-Kamer, 8) To znači da će se Sudnji dan oduljiti za nevjernike, a da će biti kratak za vjernike.

Allah, dž. š., spomenuo je u Svojoj Knjizi jednu činjenicu koja aludira na dužinu perioda izlaganja djela i presudu na Sudnjem danu. Tako Allah, dž. š., kaže: “Stanovnici Dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.” (El-Furkan, 24) Ovaj ajet ukazuje na to da će se izlaganje djela i presuda okončati sredinom dana, jer se u ajetu spominje riječ koja označava podnevni odmor za vrijeme ljetnih vrućina (mekila). Ibn Abbas, Ibn Mesud, Ikrima i Ibn Džubejr smatraju da će se izlaganje djela i presuda okončati sredinom dana. Taj svoj stav zauzeli su na osnovu značenja ovog ajeta, kao što su to prenijeli Ibn Kesir i drugi.” (Vidjeti: Šenkiti, Odgovor na neke nejasnoće, str. 172)

Jedan od argumenata koji eksplicitno govore o tome da će vjerniku biti olakšano polaganje računa na Sudnjem danu jeste i hadis koji Ebu Hurejra prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a u kojem on kaže: “Period trajanja Sudnjeg dana za vjernike je kao period između podne i ikindije.” (Hakim, Mustedrek; Albani smatra da je ovaj hadis ispravan, vidjeti: Sahihul-džamia, br. 8192)

Uzvišeni Allah najbolje zna!

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 88.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE