16.6 C
Sarajevo
PočetnaNamazO klanjanju dva rekata sunneta džume namaza nakon farza?

O klanjanju dva rekata sunneta džume namaza nakon farza?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno klanjati samo dva rekata sunneta poslije farza džume u džamiji? Ako klanjamo četiri rekata sunneta u džamiji poslije džuma-namaza, da li tu nafilu možemo obaviti sa jednim selamom, a ne dva plus dva, dakle sa dva selama? Inače, nikada nisam klanjao na način “2+2”, možda iz razloga što to nije po hanefijskom mezhebu.

Odgovor:

U pogledu pitanja nafile nakon džuma-namaza imamo dva hadisa Allahovog Poslanika. Kazao je Allahov Poslanik: “Ko od vas bude klanjao nafilu nakon džuma-namaza, neka klanja četiri rekata.” (Muslim od Ebu Hurejre, r.a.) U drugom hadisu je spomenuto: “Allahov Poslanik bi nakon džuma-namaza klanjao dva rekata u kući.”

Jedan od načina kako se pomiruje prividna kolizija između ova dva hadisa jeste da onaj ko želi da klanja nafilu nakon džuma-namaza u džamiji, klanjat će četiri rekata, a onaj koji bude klanjao nafilu nakon džume kod kuće, klanjat će dva rekata. Ovo mišljenje zastupali su imam Ahmed, Ibn Tejmijje, Ibnul-Kajjim.
Dakle, ovo je jedan od stavova, dok je bilo učenjaka koji su kazali da se oprečnost ovih hadisa pomiruje na način da se kaže da je nakon džuma-namaza propisano klanjanje nafile od minimalno dva rekata, a maksimalno četiri.
Na osnovu toga, možemo kazati da nema smetnje da čovjek klanja dva rekata nafila-namaza nakon džume u džamiji.

Nema smetnje da čovjek klanja spomenutu nafilu onda kada klanja četiri rekata, sa predavanjem jednog selama, iako je bolje da predaje selam nakon drugog rekata. (Ovo je stav šejha Bin Baza objavljen u njegovim fetvama)

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE