13 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li čovjeku koriste dobra djela ako preseli kao nevjernik?

Da li čovjeku koriste dobra djela ako preseli kao nevjernik?

Pitanje:

Ako je čovjek, koji nije musliman, živio život ne čineći velike grijehe i radeći dobra djela koliko je bio u mogućnosti, živio je lijepim umjerenim životom, ali bez islama, da li će on ući u Džennet zbog dobrih djela koja je činio ili će ući u Vatru, jer svjesno ili nesvjesno nije primio islam, niti Allaha za svog Gospodara?

Odgovor:

Kada preseli nemusliman, Džennet mu postaje zabranjen – u skladu sa riječima Uzvišenog Allaha: “Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo Džehennem će biti; a nevjernicima neće niko pomoći.” (El-Maida, 72) Jer, dobra djela nevjernika neće im koristiti na onome svijetu (ahiretu), kao što je rekao Allah, dž. š.: “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati” (Alu Imran, 85), “I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili u prah i pepeo ih pretvoriti.” (Furkan, 23), “A onima koji dokaze Naše ne budu priznavali i koji u susret na onom svijetu ne budu vjerovali, bit će poništena djela njihova. Zar će biti drukčije kažnjeni nego kako su radili?” (El-A‘raf, 147)

Jednom prilikom Aiša, r. a., postavila je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pitanje slično ovom, pa je rekla: “O, Allahov Poslaniče, Ibn Džud‘an je u džahilijetu spajao rodbinske veze i hranio siromašne, da li će mu to koristiti?” “To mu neće koristiti, jer on nikada nije rekao: ‘Gospodaru, oprosti mi moje grijehe na Sudnjem danu.’” (Muslim, Sahih, 214)

A što se tiče nevjernika koji nije čuo za islam, niti je do njega dopro poziv u islam, njega će Uzvišeni Allah ispitati na Sudnjem danu.
A Allah najbolje zna!

Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid

Preveo: Bekir Hodžić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE