13.8 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaStav islamskih učenjaka o dvospolcima?

Stav islamskih učenjaka o dvospolcima?

Pitanje:

Es-selamu alejkum! Interesuje me stav islamskih učenjaka po pitanju dvospolaca, tj. kako ih tretirati i da li su takve operacije dozvoljene u islamu? Gdje obavlja namaz onaj koji je rođen kao muškarac pa je postao žensko i potom ušao u islam? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Cijenjeni i poštovani, na samom početku neminovno je spomenuti da je vaše pitanje jednim dijelom nejasno ili dvosmisleno, te ćemo zato na njega odgovoriti malo opširnije – detaljnije, u nadi da je to ono na što se odnosi vaše pitanje.

Ko je dvospolac?
Dvospolac je osoba koja je rođena sa muškim i ženskim spolnim organom.

Propis o dvospolcima:
U osnovi, dvospolac je šerijatski obveznik, tj. i na njega se odnose šerijatski propisi kao i na ostale obveznike: obavezan je da klanja, posti, daje zekat, obavlja hadž itd.

Ako se može raspoznati (npr. na osnovu vršenja male nužde – mokrenja, kao što je zabilježeno od Alije, r.a., da je na taj način određivao kojoj vrsti dvospolac pripada, muškoj ili ženskoj), tada se na njega odnose propisi vrste – skupine kojoj pripada. Ako se ustanovi da je dvospolac žensko, na njega se odnose propisi za žene (klanjat će namaz u dijelu određenom za žene, ako ima potrebu –želju za brakom, može da se uda i sl.), a ako se ustanovi da je dvospolac muško, tada se na njega odnose propisi za muškarca (klanjat će zajedno sa muškarcima, ako ima potrebu – želju, može da se oženi). Neki učenjaci današnjeg doba dozvolili su da se ova vrsta dvospolaca potpomogne operacijama – hirurškim zahvatima i da od sebe odstrane svojstva skupine kojoj ne pripadaju.

Islamski učenjaci spominju više načina kako se može odrediti da li dvospolac pripada jednoj ili drugoj vrsti – skupini (muškarcima ili ženama), a spomenut ćemo neke:

a- mokrenje. Ako dvospolac mokri samo na muški spolni organ, onda je on muško, ako mokri na ženski spolni organ, onda je to žena. Ako bi se desilo da mokri na oba organa, tada je poenta u tome kojim organom počinje da mokri, ako bi se desilo da počinje mokrenje zajedno na oba organa, onda je poenta u tome koji organ posljednji prestaje mokriti. A ako zajedno počinje mokriti na oba organa i zajedno završava, tada se na taj način (mokrenjem) ne može riješiti njegov status.

b- izlazak sperme. Ako dvospolac izbacuje spermu samo na muški spolni organ, tada je muško, a ako izbacuje spermu samo na ženski spolni organ, tada je žensko. Ako bude izbacivao tekućinu na oba organa, tada će se gledati u svojstvo te tekućine: ako po svojstvima pripada spermi muškarca, tada je muško, a ako pripada po svojstvima spermi žene, tada je žena. Ako izbacuje spermu na oba organa: iz muškog spolnog organa svojstva muške sperme, a na ženski spolni organ svojstva ženske tekućine, tada se na taj način ne može riješiti njegov status.

c- menstruacija. Ako se desi da dvospolac dobije mjesečnicu, onda je žena. Ako bi se desilo da u koliziju dođe pokazatelj mokraće i menstruacija, ili da su u koliziji pokazatelj spermom i menstruacija, tada se smatra da je to ”problematični dvospolac” (ar: hunsa muškil).

U ovom slučaju, kada se ne može ustanoviti kojoj skupini dvospolac pripada, takozvani “problematični dvospolac“ (ar: hunsa muškil), pa čak ni medicinski, tada će se svaka skupina (muškarci i žene) prema njemu odnositi, u pitanjima u kojima se muškarci razlikuju od žena, kao da je pripadnik druge vrste. Žene se neće otkrivati pred njim, niti će se osamljivati sa njim, jer će smatrati da je muško. A muškarci će se odnositi prema njemu kao da je žensko, tako da ih on neće predvoditi u namazu, zbog mogućnosti da je žensko, kada bude obavljao namaz pokrit će cijelo tijelo (osim lica, šaka i stopala, po mišljenju jednog dijela učenjaka) zbog mogućnosti da je žena.

Sa ovom skupinom dvospolaca, ”problematičnim dvospolcem” – za koju se ne zna kojoj vrsti pripada, nije dozvoljeno stupati u brak. Ako bi se sklopio brak sa ”problematičnim dvospolcem” i ženom, postoji mogućnost da je to brak između dvije žene ili ako bi stupio u brak sa muškarcem postoji ista mogućnost.

Što se tiče ove skupine ”problematičnih dvospolaca” i operacije ”zamjene spolova”, islamski učenjaci današnjice to nisu dozvoljavali, kao što je taj čin u osnovi zabranjen muškarcima i ženama i takav čin se smatra unakažavanjem ljudskog tijela, koje je strogo zabranjeno. Kazao je Uzvišeni Allah: ”Oni se, mimo Allaha, ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu –prkosniku, prokleo ga Allah! A on je rekao: ‘Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova i navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!’ A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. Njihovo prebivalište bit će Džehennem i oni iz njega neće naći spasa!” (En-Nisa, 117-121.)
Dakle, ako bi se desilo da osoba koja je bila muško i operacijom ”zamjene spolova” postane žensko, na tu osobu se i dalje odnose propisi za muškarca, jer on u osnovi nije postao žensko, već je to više izmjena vanjštine nego što je promjena spola. U prilog tome da ne dolazi do promjene spola ide činjenica da žene koje se odluče na tu operaciju ne mogu imati muški spolni organ niti mogu imati (stvarni) spolni odnos sa ženama, kao što muško koje ”postane” žena nema maternicu i nikada ne može roditi niti dobiti menstruaciju….

A Allah najbolje zna!

Priredio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE