13.8 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeZnačenje termina “tagut"

Značenje termina “tagut”

Pitanje:

Da li značenje termina “tagut” obuhvata i Sunce, drveće, kipove i kamenje, jer znamo da oni ne pozivaju ljude da ih obožavaju? Da li se pojedini iskreni i bogobojazni muslimani, kao što je, naprimjer, imam Šafija, mogu nazvati tagutom, pošto ih neki ljudi uzdižu do stepena božanstva ili se klanjaju njihovim  kaburima?

Odgovor:

Ne možemo svrstati sve ono što se obožava mimo Allaha, dž. š., u kategoriju “taguta”! Kao najispravniji stav o pitanju definiranja značenja termina “tagut” citirat ćemo riječi  Ibn Džerira et-Taberija koji u svom Tefsiru kaže: “Ono što smatram ispravnim o pitanju definicije ‘taguta’ jeste mišljenje da je ‘tagut’ svako onaj ko se pobuni protiv Allaha, dž. š., pa postane predmetom obožavanja mimo Allaha, dž. š., bilo njegovom tiranijom ili prisilom, ili da ga drugi dragovoljno prihvate za božanstvo. Predmet obožavanja može biti čovjek, šejtan, idol, kip ili bilo šta drugo. (Ibn Džerir et-Taberi, 21/3)
Osnova riječi “tagut” nastala je od riječi “taga fulan, jatgu”, što znači: kada precijeni svoje vrijednosti i kada pređe svaku mjeru.
Allahovi poslanici, alejhimus-selam, islamski učenjaci, dobri ljudi i evlije nisu tražili od ljudi da ih smatraju božanstvima, niti su taj status prihvatili, nego su ih žestoko upozoravali na taj problem. Glavni cilj slanja poslanika, alejhimus-selam, ljudima od Allaha, dž. š., jeste da ih pozovu da ibadet čine samo Allahu, dž. š., (ispoljavaju Mu tevhid) i da zaniječu sve ono što se mimo Njega obožava.
Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo svakom narodu poslanika poslali: ‘Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!’” (En-Nahl, 36), “A kada Allah rekne: ‘O, Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha?’,  on će reći: ‘Hvaljen neka si Ti! Meni nije prilično da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; samo Ti jedini sve što je skriveno znaš. Ja sam im govorio samo ono što si mi Ti naredio: Obožavajte Allaha, moga  i svoga Gospodara! I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš.’”  (El-Maida, 116–117)
Poslanici, alejhimus-selam, i učenjaci, kada su predmet obožavanja uz Allaha, dž. š., ne nazivaju se “tagutom“. Allah, dž. š., najbolje zna!

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 17.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE