22 C
Sarajevo
PočetnaBrakŽenidba nepokrivene žene i svadba na šerijatski način

Ženidba nepokrivene žene i svadba na šerijatski način

Pitanje:

Djevojka koju ću, ako Bog da, uskoro oženiti nije pokrivena, ali se nadam da će se pokriti. Kakvu svadbu da napravim, a da ne narušim opće šerijatske norme?

Odgovor:

Odabir adekvatnog životnog saputnika treba biti primarni cilj svakog muslimana. Ljudi sklapaju bračne veze iz raznih pobuda. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ženu udaju četiri stvari: imetak, ljepota, porijeklo i vjera, a ti odaberi vjernicu, Allah ti dao dobro!” (Buharija i Muslim.)

Po hadisu, obaveza je oženiti vjernicu, odnosno, vjera treba biti osnovni kriterij prilikom izbora bračnog druga. Pokrivanje žena je obligatna obaveza. Razgolićavanje je jedan od najvećih grijeha, a grijesi imaju negativne posljedice na ovome i budućem svijetu. Stoga savjetujemo bratu da ne ženi djevojku koja nije pokrivena, jer se veoma često desi da se djevojke koje su, naizgled, spremne na pokrivanje, nakon udaje nikada ne pokriju. Obično se pravdaju govoreći: takvu si me oženio, meni treba vremena, u vjeri nema prisile, želim očistiti namjeru… Nerijetko se dešava da nakon kratkog vremena vjernik zažali zbog sklopljene bračne veze, ali… Također, ako vjernici budu ženili otkrivene djevojke, ko će ženiti pokrivene vjernice koje su svoje vjerovanje potvrdile prije samog braka?! Muslimanke treba podsticati na pokrivanje time što će mladići tražiti samo pokrivene djevojke.

Bitno je napomenuti da je muž odgovoran za ženu koja izlazi pred strance otkrivena. Abdullah b. Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio: “Svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za ono što vam je povjereno: vladar je pastir svojih podanika, i bit će pitan za njih; čovjek je pastir u svojoj kući, i bit će pitan za svoju porodicu…” (Buharija i Muslim.)

Brojni su hadisi koji ukazuju na opasnost razgolićavanja. Imam Muslim zabilježio je preko Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije skupine stanovnika Vatre još nisam vidio: ljude koji imaju bičeve poput kravljih repova kojima tuku ljude i žene pokrivene a otkrivene čije glave izgledaju kao grbe horasanskih deva.” U jednoj verziji ovog hadisa koju prenosi Abdullah b. Amr stoji dodatak: “Kunite ih jer one su zaista proklete.” (Ahmed, 1/301 – El-Feth, Hakim i Ibn Hibban, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: El-Musned, 6/490 (s opaskama Ahmeda Šakira, i Es-Silsiletus-sahiha, 6/412.)

Također je kazao: “Najbolje žene jesu ljupke, koje obraduju, blage, nježne, koje podstiču muževe na pokornost, ali ako su bogobojazne, a najgore žene jesu one razgolićene…” (Bejheki, 7/131/13478, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 4/464-466/1849, i Sahihul-džamia, 1/628/3330.)

U drugom predanju stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za status tri kategorije ljudi uopće ne pitaj: za čovjeka koji posije smutnju među muslimanima i bude nepokoran vladaru, za roba ili robinju koji odbjegnu pa umru, i za ženu čiji je muž odsutan a ona opskrbljena pa se nakon toga razgoliti – za njihov status ne pitaj!” (Hakim, Ahmed, Taberani i Asbehani u djelu Et-Tergib, 1/532/973. Imam Hakim, Zehebi i šejh Albani hadis smatraju vjerodostojnim. Ibn Asakir ga je svrstao među dobra predanja. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/81/542, i Sahihul-džamia, 1/586-587/3058, i Džilbabul-meretil-muslima, str. 119-120.)

Svadba na kojoj ne bude miješanja muškaraca i žena, upotrebe muzičkih instrumenata, konzumiranja alkohola i drugih poroka ispunila je šerijatske uvjete. Lijepo je, po mogućnosti, na svadbenoj proslavi napraviti ručak za prisutne, jer je tako učinio i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada se ženio Zejnebom, radijallahu anha. (Buharija i Muslim.) Kada se ženio Abdurrahman b. Avf, radijallahu anhu, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio mu je: “Zakolji makar jednu ovcu!” (Buharija, Nesai  i Ahmed.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE