16.6 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaKoji su to propisi koje je potrebno poznavati o tavafu žene koja...

Koji su to propisi koje je potrebno poznavati o tavafu žene koja ima hajz?

Pitanje:

Koji su to propisi koje je potrebno poznavati o tavafu žene koja ima hajz?

Odgovor:

Zabranjeno je ženi tavafiti oko Kabe, bio taj tavaf obavezan ili dobrovoljan, i ne bi joj bio ispravan ako bi ga učinila u vrijeme hajza, na osnovu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućenih Aiši, r.a., kada je dobila hajz: “Radi što rade hadžije, osim tavafa oko Allahove kuće, dok se ne očistiš.”

Što se tiče ostalih radnji i drugih obreda hadždža i umre, kao što je s’aj između Saffe i Merve, boravak na Arefatu, na Muzdelifi i Mini, bacanje kamenčića i drugo, nisu joj zabranjeni (haram). Ne smeta ako žena obavi tavaf dok je čista, a zatim dobije hajz odmah nakon što je obavila tavaf ili u toku obavljanja s’aja.

Oprosni tavaf: Ako žena upotpuni obrede hadža i umre, a zatim dobije hajz prije odlaska iz Mekke i hajz joj se nastavi sve do odlaska, ona će otići (iz Mekke) bez obavljenog tavafa, na osnovu izreke Ibn- ’Abbasa, r.a., koji je rekao: “Naređeno je ljudima da njihov zadnji susret sa Kabom bude oprosni tawaf, osim što data olakšica ženama u hajzu.” (Muttefekun alejhi)

Ženi u hajzu nije mustehab da prilikom napuštanja Mekke dođe do vrata Harema i da uči dovu, jer se to ne navodi od Allahovog Poslanika , a ibadeti se temelje na onome što se od njega navodi. Ono što se navodi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuje na suprotno. Naime, pošto mu je rečeno da je Safija dobila hajz nakon obavljenog tavaful-ifade, rekao je: “Neka ide.” (Muttefekun alejhi) On nije naredio dolazak do vrata Harema, a daje to naređeno, bilo bi i obznanjeno.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE