5 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaVjerodostojnost hadisa o Jasinu

Vjerodostojnost hadisa o Jasinu

Pitanje:

Šta kažete o hadisu: “Svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin”?

Odgovor:

Više puta sam spominjao na predavanjima i u odgovorima da je ovaj hadis daif – slab i da ne postoji nijedan vjerodostojan hadis o vrijednosti sure Jasin. U našoj zemlji, a i u većini drugih zemalja umnogome je rašireno da ova plemenita sura ima određene vrijednosti, dotle da je raširenost tih predaja nadmašila i vjerodostojne hadise po pitanju čije vjerodostojnosti i prihvatljivosti se svi slažu.

Ovaj hadis: “Svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je Jasin” prenosi se od skupine ashaba: 1. Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, kojeg je zabilježio Et-Tirmizi i smatrao ga hadisom – garib, 2. Abdullaha ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, kojeg je zabilježio Ibnu Merdujje, 3. Ubejja ibnu K'aba, radijallahu anhu, kojeg je zabilježio El-Kadi'ijj u ”Eš-Šihabu” i spomenuo ga Ibnul-Dževzi u ”El-Mevdu'at”, 4. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kojeg je zabilježio El-Bezzar i drugi. I nijedan od ovih hadisa nije vjerodostojan, na njihove mahane i slabosti ukazali su mnogi hafizi hadisa.

Sulejman b. Nasir el-‘Ulvan
Burejda, 02.04.1422. h.god.

Preveo: Amir Smajić, hfz.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE